Terug naar alle startersjobs

Thumb

Startersjob

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

Java Developer - Bachelor (startbaanovereenkomst)

Bedrijfsomschrijving


Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Functieomschrijving

Wij zoeken Java Developers die zin hebben om de handen uit de mouwen te steken en mee te werken aan de ontwikkeling van applicaties en projecten die een brede maatschappelijke rol vervullen. Bij ons krijgt talent alle kansen om nieuwe dingen te proberen en bij te leren.

 • Je draagt bij aan het ontwerpen en het ontwikkelen van informaticatoepassingen op basis van voorafgaandelijke functionele en technische analyses.
 • Je verzekert de opvolging en de ontwikkeling van de kwaliteit van JAVA programma’s in een multi-user omgeving, met een hoge beschikbaarheid en zichtbaarheid. 
 • Je volgt de technologische ontwikkelingen en je verleent technische adviezen binnen jouw specifiek kennisdomein door mogelijke aanpassingen aan projecten voor te stellen.
 • Je analyseert de behoeften van de gebruikers, al dan niet in samenwerking met de functionele analisten.
 • Je komt tegemoet aan de verwachtingen en technische specificaties van de gebruikers, rekening houdende met de haalbaarheid en de regels binnen de administratie.
 • Je stelt de technische documentatie op.
 • Je staat mee in voor het onderhoud van de toepassingen om ze te verbeteren of aan te passen aan de evolutie van de hard- en software. 
 • Je levert een adequate technische ondersteuning.
 • Je geeft ondersteuning/coaching aan collega’s.

Meer info over de jobinhoud?

Er is 1 plaats bij Service Delivery, dat deel uitmaakt van de Stafdienst Informatie – en CommunicatieTechnologie (ICT) van de FOD Financiën (Koning Albert II-laan 33 1030 Brussel.

De Service Delivery verzekert de levering van diensten (applicaties) end-to-end met de verschillende business van de FOD.
In samenwerking met de algemene administratie of de stafdienst, bepaalt het er de functionele noden van, identificeert het nieuwe diensten die de business nodig heeft en verbetert het bestaande diensten.
Het is er ook om de kwaliteit en de continuïteit van aangeboden diensten te verzekeren.
Dit omvat het ontwerp, de creatie, de wijziging en het onderhoud van application services, in lijn met de Business ontwikkeling van haar klanten.
Steunend op een intern of gemengd IT-team, heeft het als taak IT-diensten te ontwikkelen, ze betrouwbaar en efficiënt te maken door ervoor te zorgen om ze permanente te verbeteren, in overeenstemming met de Business en binnen de grenzen van de toegekende budgetten.
Zijn taken houden een permanente opvolging in van de diensten waarvan het de verantwoordelijkheid draagt, met een focus op de klanttevredenheid (IT of business).
Kleine multidisciplinaire agile teams zijn verantwoordelijk voor het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen, documenteren, en onderhouden van de programma's, systemen en databanken teneinde het beheer van de administratie te vergemakkelijken en te optimaliseren.

De Stafdienst ICT staat in voor het verschaffen van een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat moet stellen hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business aan het informatiesysteem in meer of mindere mate vereisten volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit, betrouwbaarheid.

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën:

Dit omvat het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen
Het omhelst het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met specifieke bedrijfstoepassingen
Het is de verantwoordelijkheid van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie om de ICT standaarden en fundamenten te definiëren, uit te bouwen en het respecteren ervan te bewaken.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Profiel

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:

diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
diploma van technisch ingenieur.

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met het zoeken van oplossingen van problemen, je zoekt alternatieven en je voert de oplossing uit.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de programmeertaal JAVA en de gelinkte technologieën:
 • objectgeoriënteerde paradigma (concept modeling, design, bestanddelen,…).
 • JSE/J2EE
 • Web JAVA Client technologieën (html, http, JSP, javascript, CSS, AJAX,…) en de JAVA technieken componenten (EJB, Spring, Hibernate, …)
 • Technologieën gelinkt aan Web services zoals SOAP, WSDL, XML, JAXWS,...
 • Je hebt een grondige kennis van de hierbij betrokken regels en patterns in functie van de geviseerde disciplines (Analyse, design, test,…).
 • Je hebt een goede kennis van de relatiedatabanken DB2 en SQL (Stored procedures, ACID,…).
 • Je hebt kennis van de cyclus en de levensfasen van een ontwikkelproject
 • Fasen, functies en gebruiken 
 • Methodologieën
 • Continue integratie, beheer van bronnen,…

Redeneervaardigheden

Abstracte redeneervaardigheden

Een goede motivatie is ook noodzakelijk.

Opgelet! De motivatie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt ook harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van het Frans.
 • Je beschikt over kennis van andere ontwikkeltalen.

We bieden aan

-

Solliciteer nu voor deze job

Meer info over het bedrijf

Vergelijkbare startersjobs

 • =job.status_text

  ondersteuner IT en verkeersmodellen

  Departement Mobiliteit en Openbare Werken Startersjob
  1000 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Bachelor Statuut: Voltijds