Terug naar alle starterjobs

Thumb eabe2fa5d201f6f0052315c90a850820059b631e

Starterjob

Brussel

Nationale Bank van België

Risk analist

Bedrijfsomschrijving

De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.

Functieomschrijving

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) rekruteert een IT risk analist (V/M) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op marktinfrastructuren en oversight".

Deze dienst heeft als taak om de goede en veilige werking na te gaan van de betalings-, clearing en (effecten) vereffeningssystemen die gevestigd zijn in België of die van belang zijn voor de Belgische financiële sector. Een aantal van deze infrastructuren is zeer internationaal actief, en is systemisch relevant in verschillende landen, vandaar dat er een internationaal coöperatief toezicht (dat door de NBB wordt geleid) werd opgezet.

Aan de hand van het toezicht op deze marktinfrastructuren vergewist de NBB zich van hun goede werking alsook van de efficiëntie en de veiligheid van die systemen. Dit is van wezenlijk belang om systeemrisico's te voorkomen en te beheersen.

Het prudentieel toezicht en de oversight verzekeren de naleving van internationaal aanvaarde standaarden voor financiële marktinfrastructuren. Beide benaderingswijzen zijn complementair en werken in een eigen specifiek kader van normen, standaarden en/of reglementeringen. Risico's aanwezig bij de infrastructuren onder toezicht worden geïdentificeerd en de adequate beheersing ervan wordt afgedwongen.

Tegelijk is de dienst in het kader van de internationale samenwerking met centrale banken betrokken bij het uitwerken van de normen die betrekking hebben op deze infrastructuren.

Functie

Deze functie van IT risk analist behelst:

 • de sterkte van de IT omgevingen analyseren bij instellingen die vallen onder het toezicht van de NBB
 • hun operationeel risicomanagement evalueren (met betrekking tot project management, IT beveiliging, business continuity, IT omgeving, outsourcing, Fintech ontwikkelingen ...)
 • rapporten kritisch analyseren (audits, risicoanalyses …) betreffende operationele en IT risico's en de bevindingen ervan beoordelen.

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma in de economie, de toegepaste economie, handelsingenieur, de informatica, of ingenieurswetenschappen
 • functioneel tweetalig NL/FR zijn en een goede kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk) hebben
 • een analytische, kritische en synthetische geest hebben
 • over goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) beschikken
 • zin voor initiatief hebben
 • stressbestendig zijn
 • contactvaardig zijn (teamwerk en frequente externe contacten).

We bieden aan

Bekijk onze arbeidsvoorwaarden via: https://jobs.nbb.be/nl/wat-bieden-we-aan/arbeidsvoorwaarden

Artikels die voor jou interessant kunnen zijn

Vergelijkbare starterjobs

 • 2018-07-01
  =job.status_text

  Digital Transformation Enabler

  Nationale Bank van België Starterjob
  1000 Brussel
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Master Statuut: Voltijds
 • 2017-09-01
  =job.status_text

  Technical Support

  Marsh Starterjob
  1160 Auderghem
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle studie niveaus Statuut: Voltijds
 • 2017-09-01
  =job.status_text

  Business Support Officer

  Tobania Starterjob
  1853 Strombeek-Bever
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle studie niveaus Statuut: Voltijds