Terug naar alle stages

Thumb

Stage

Brtussel

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Opzetten van het procesbeheer binnen het DG R&O (m/v/x)

Bedrijfsomschrijving

De FOD BOSA

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) is een nieuwe overheidsdienst die op 01 maart 2017 ontstond na een fusie van verschillende ondersteunende organisaties (FOD Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, Fedict, OFO, Selor en Empreva). Haar belangrijkste doelstelling is het zo optimaal mogelijk ondersteunen van de andere federale overheidsdiensten: hoe beter de verticale organisaties ondersteund worden, hoe meer ze zich kunnen focussen op hun eigen kerntaken. 

 

DG Rekrutering en Ontwikkeling

 

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling zorgt voor de omkadering van federale medewerkers, vanaf de selectie en de rekrutering tot het einde van hun loopbaan. Daarnaast werkt dit directoraat-generaal de HR-regelgeving uit die van toepassing is.

Functieomschrijving

De cel Proces

De cel Proces staat in voor het procesbeheer van ons DG. Deze cel staat borg voor de methodologie inzake procesbeheer. Dat houdt onder andere in dat deze cel de cartografie van de processen actualiseert en de process managers en process owners ondersteuning biedt bij de beschrijving, de opvolging van de werking en de verbetering van hun processen. Met het oog hierop wordt de "Plan-Do-Check-Act"-aanpak toegepast. Dit beheer gebeurt in nauwe samenwerking met de process managers. 

Voor deze stage stellen we 2 hoofddoelstellingen vast (we merken op dat deze doelstellingen los van elkaar kunnen worden gerealiseerd via 2 aparte stages - dit moet besproken worden met de stagiair, de stagemeester en de academische verantwoordelijke in functie van de interesses en beschikbaarheid van de student(e)).

Als eerste doelstelling vragen we je om via participerende observatie  een kritische, goed geïnformeerde, externe, relevante en neutrale blik te werpen op de procesbeheermethodologie van het DG. Concreet zul je in een eerste fase  de gemaakte methodologische keuzes (met name wat betreft de procesbeheertool, de captatiestrategieën, de governancestructuur enz.) analyseren en zul je daarna verbeteringen voorstellen en indien mogelijk meehelpen met het implementeren van de  geselecteerde verbeteringen.   

De tweede doelstelling houdt verband met de overgang van procesbeheer naar een process-based beheer. Hier vragen we je enerzijds om na te gaan of een dergelijke overgang relevant is door een reeks onderbouwde argumenten aan te brengen waarbij je op de vakliteratuur steunt en anderzijds een benchmarkingstudie uit te voeren bij organisaties die zich in een situatie bevinden die met de onze te vergelijken valt. Als een overgang relevant blijkt, zul je in een tweede fase een concrete en realistische aanpak voorstellen voor een project om een process-based beheer in te voeren. 

Gedurende de volledige stage zal de stagiair de medewerkers van de cel Proces begeleiden bij hun verschillende taken en opdrachten. In functie van de evolutie van de student en van hoe hij vordert met zijn leren zullen er hem geleidelijk taken worden gegeven die hij volledig autonoom mag opnemen. Deze taken kunnen o.a. betrekking hebben op (en in functie van de wensen en de competenties van de student en de behoeften die binnen de cel zijn vastgesteld) het organiseren en leiden van captatieworkshops, de opvolging van projecten ter verbetering van bepaalde processen, het verzorgen van de procesbeschrijving in de procesbeheertool of het verzorgen van een deel van de technische governance van de tool (structuur, naamgeving enz.).

Profiel

Je bent bachelor- of masterstudent in een van de volgende richtingen: arbeids- en organisatiepsychologie, management, HRM, ingenieur of communicatiee. We aanvaarden echter ook andere profielen,

Je werkt graag samen met anderen.

Je hebt graag dat de zaken vooruit gaan.

Je enthousiasme werkt aanstekelijk.

Je kan op een degelijke wijze kritiek geven, maar kan ook goed met kritiek om.

Je bent organisatorisch ingesteld en haalt de deadlines.

Je werkt resultaatgericht.

Specifieke kennis

Geen.

Troeven

Omdat deze stage plaatsvindt in een tweetalige context is passieve kennis van de andere landstaal een pluspunt.

 

Dan is dit de geknipte stage voor jou!

We bieden aan

aanbod

 

- de federale overheid leren kennen

- tweetalige omgeving

- dynamische en flexibele werkcontext

- actief meehelpen aan het opzetten van een grootschalig project

- grote verscheidenheid van projecten

Solliciteer nu voor deze job
Enkel voor studenten van het hoger onderwijs

Artikels die voor jou interessant kunnen zijn

Vergelijkbare stages

 • =job.status_text

  Product Management

  FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA) - DG Rektrutering & Ontwikkeling Stage
  1000 Brussel
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  Talent Sourcing Intern

  AIESEC in Belgium Stage
  1050 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Deeltijds