Terug naar alle stages

Thumb

Stage

Brussel

Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij

SALV zkt communicatiestrateeg in spe!

Bedrijfsomschrijving

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming, zoals ontwikkeld in het Kaderdecreet SAR van 2003.

De adviesraad richt zich ook met adviezen tot het federale bestuursniveau. De SALV adviseert regelmatig samen met andere adviesraden, waaronder de SERV en de Minaraad.

De SALV vertegenwoordigt 19 organisaties die actief zijn in of voor de landbouw en op het platteland, van landbouworganisaties over ngo’s en onderzoeksinstellingen tot de voedingsindustrie.

De kantoren van de SALV bevinden zich in de Wetstraat 34-36, te Brussel.

Functieomschrijving

Project: ontwikkeling van een communicatiestrategie op basis van een kritische evaluatie van de impact van de communicatie van de adviesraad in de sector, in de politieke wereld en in de pers.

Jouw opdracht omvat een kritische analyse van de impact van de communicatie (nieuwsbrief, advies, sociale media,…). Daarbij peil jij naar de efficiëntie van het opmaakproces, de effectiviteit van de communicatie (wordt de uitgestuurde boodschap in de gewenste zin overgenomen?), de populariteit van de gebruikte mediavormen, alsook naar het bereik van de uitgestuurde communicatie (welke stakeholders worden adequaat bereikt of geactiveerd, welke niet?). Op het einde van je stage overtuig je ons van de verbeterpunten in onze communicatie, en bied je een aanzet voor een communicatiestrategie.

Je kan voor de uitvoering van je opdracht onder meer een beroep doen op bestaande data en studies inzake performantie (o.a. KPI’s) van het SALV-secretariaat en de SERV-communicatiedienst. Voor het zoeken van antwoorden op bovenstaande vragen consulteer je ook het uitgebreide netwerk van de SALV.

 

De stage voltrekt zich in vertrouwelijke zin. Het publiceren van stageresultaten, geanonimiseerd of niet, zonder schriftelijke toelating van de secretaris is niet toegelaten.

Een meer specifieke afbakening van de opdracht binnen de brede probleemstelling is bespreekbaar.

Je bent tot occasionele dienstverplaatsingen binnen Vlaanderen bereid (bv. voor het afnemen van interviews).

Profiel

Deze kennis en vaardigheden maken van jou de geknipte kandidaat: 

- je hebt een studieachtergrond in de communicatiewetenschappen (minstens 3de Bachelor) en een frisse kijk op communicatie.

- je verzamelt en/of behandelt de benodigde gegevens op zorgvuldige wijze.

- je maakt graag gefundeerde analyses, waarmee je uitdagingen detecteert en praktijkgerichte oplossingen formuleert. 

- je gaat correct om met collega's en externe stakeholders, ook wanneer opvattingen en standpunten verschillen.

- je hebt goede schriftelijke vaardigheden. 

 

We bieden aan

·         een leerrijke professionele ervaring

-         een open en constructieve werkomgeving, met gedegen begeleiding.

·         een kans om je professionele netwerk uit te bouwen

·         een woon-werkvergoeding en een vergoeding van eventuele relevante onkosten (bv. bij dienstverplaatsingen)

·         een aangename werkplek en een laptop

 

Solliciteer nu voor deze job
Enkel voor studenten van het hoger onderwijs

Artikels die voor jou interessant kunnen zijn

Vergelijkbare stages

 • =job.status_text

  International Business Intern

  European Startup Network Stage
  1000 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  Stagiaire à la Porte d'Ulysse

  Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Stage
  1130 Haren
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  Stage februari 2020

  De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie Stage
  1040 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  SALV zkt videoreporter

  Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij Stage
  1040 Brussel
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds