Terug naar alle stages

Thumb

Stage

Brussel

Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij

SALV zkt videoreporter

Bedrijfsomschrijving

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming, zoals ontwikkeld in het Kaderdecreet SAR van 2003. De adviesraad richt zich ook met adviezen tot het federale bestuursniveau. De SALV adviseert regelmatig samen met andere adviesraden, waaronder de SERV en de Minaraad.

De SALV vertegenwoordigt 19 organisaties die actief zijn in of voor de landbouw en op het platteland, van landbouworganisaties over ngo’s en onderzoeksinstellingen tot de voedingsindustrie.

De kantoren van de SALV bevinden zich in de Wetstraat 34-36, te Brussel.

Functieomschrijving

Project: De ontwikkeling van een adviesfilm​ 

De SALV levert zijn adviezen in tekstvorm. Met deze opdracht wil de SALV het potentieel van een adviesfilm verkennen: een beknopte ‘reportage’ die de krijtlijnen en onderliggende argumentatie van het advies gevat en beeldig weergeeft. Een geschikte stijl is daarbij belangrijk: enerzijds passend bij de ernst van het beleidsadvies en anderzijds ook aantrekkelijk voor een breder publiek. De film moet gemakkelijk kunnen worden verspreid en gedeeld op sociale media (bv. YouTube). Ga jij deze uitdaging aan?

Je kan een beroep doen op de medewerking van het SALV-secretariaat en de SERV-communicatiedienst.

Voorbeeld van een advies: https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_20180427_GLB_post_2020.pdf

 

De stage en de studie voltrekken zich in vertrouwelijke zin. Het publiceren van stageresultaten, geanonimiseerd of niet, zonder schriftelijke toelating van de secretaris is niet toegelaten.

Je bent tot dienstverplaatsingen binnen Vlaanderen bereid (bv. voor het afnemen van interviews of het maken van relevante opnames).

Profiel

Deze eigenschappen maken van jou de geknipte kandidaat: 

- je hebt een studieachtergrond in communicatie (minstens 2de Bachelor)

- je bent voldoende onderlegd in het videografische werk (filmen, monteren, enz.)

- dankzij je creativiteit kan je een formele tekst vertalen naar een beklijvende film / reportage.

- je gaat correct om met collega's en externe belanghebbenden. 

We bieden aan

·         een leerrijke professionele ervaring in een open en constructieve werkomgeving, met gedegen begeleiding

·         een kans om je professionele netwerk uit te bouwen

·         een woon-werkvergoeding en een vergoeding van eventuele relevante onkosten (bv. bij dienstverplaatsingen)

·         een aangename werkplek en een laptop

Solliciteer nu voor deze job
Enkel voor studenten van het hoger onderwijs

Artikels die voor jou interessant kunnen zijn

Vergelijkbare stages

 • =job.status_text

  International Business Intern

  European Startup Network Stage
  1000 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  Stagiaire à la Porte d'Ulysse

  Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Stage
  1130 Haren
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  Stage februari 2020

  De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie Stage
  1040 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds