Terug naar alle stages

Thumb

Stage

Schaerbeek

Vétérinaires Sans Frontières

Stagiaire DEAR

Bedrijfsomschrijving

Vétérinaires Sans Frontières est une ONG belge ayant son siège à Bruxelles et des bureaux régionaux en Afrique de l’Ouest et dans la région des Grands Lacs. Sa mission est d'autonomiser les communautés défavorisées dépendant de l'élevage dans le Sud afin d'améliorer leur bien-être. Vétérinaires Sans Frontières soutient des programmes de développement dans 8 pays d’Afrique : Mali, Burkina Faso, Niger, RD Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda et Tanzanie.

Nos interventions s'articulent autour de 4 axes stratégiques:

- les modes durables de production animale et de consommation des produits de l’élevage,
- les chaînes de valeur liées aux produits de l'élevage,
- la diversification des moyens d'existence des communautés d'éleveurs afin d’augmenter leur résilience et d’améliorer l’équilibre nutritionnel,
- le renforcement de leurs capacités en tant qu’acteurs de la société civile.

En Europe, Vétérinaires Sans Frontières entreprend des activités de sensibilisation et de plaidoyer  auprès des professionnels de l’élevage, des décideurs politiques et des consommateurs sur l’importance de l’élevage familial et des modes de production et de consommation durables.

Vétérinaires Sans Frontières travaille dans une perspective de développement durable qui tient compte des trois piliers environnemental, économique et social et qui repose sur l'équilibre entre les êtres humains, les animaux et la nature.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo met hoofdzetel in Brussel en regionale kantoren in West-Afrika en de regio van de Grote Meren. Onze missie bestaat erin kansarme gemeenschappen in het Zuiden die van de veeteelt leven, te versterken om zo hun welzijn te verbeteren. Dierenartsen Zonder Grenzen heeft ontwikkelingsprogramma’s in 8 landen van Afrika: Mali, Burkina Faso, Niger, DR Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda et Tanzania.

Onze activiteiten zijn gericht op:

- het promoten van een duurzame veeteeltproductie en consumptie van dierlijke producten;
- het verbeteren van de commerciële ketens van dierlijke producten;
- het diversifiëren van de bestaansmiddelen van veehoudersgemeenschappen met als doel hun veerkracht en voedingsbalans te verbeteren;
- het versterken van hun capaciteiten als actor van de civiele maatschappij.

In Europa voert Dierenartsen Zonder Grenzen activiteiten mbt. sensibilisering en beleidsbeïnvloeding bij veeteeltprofessionals, beleidsmakers en consumenten over het belang van familiale veeteelt en duurzame productie- en consumptiemodellen.

Dierenartsen Zonder Grenzen streeft naar een duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak, die gebaseerd is op het evenwicht tussen mens, dier en natuur.

Functieomschrijving

ORGANISATIE
In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaarpot en supermarkt. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, gaat de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede.
Reeds verschillende jaren organiseert de organisatie acties rond sensibilisering, advocacy en ontwikkelingseducatie. Op de hoofdzetel van Dierenartsen Zonder Grenzen in Brussel zijn deze activiteiten ondergebracht in het departement “Development Education and Awareness Raising (DEAR)”. Het doel van deze acties is een verandering in attitude en gedrag aan te moedigen bij onze doelgroepen. Dierenartsen Zonder Grenzen koos ervoor te werken met de huidige en toekomstige landbouwprofessionelen, de consumenten en de verkozen Belgische en Europese politici. Hierbij wil Dierenartsen Zonder Grenzen hen bewustmaken en acties ondersteunen ten gunste van productie en consumptie met respect voor het milieu, de dieren en de mensen, vooral in het Zuiden.
Het politieke werk van de organisatie – dat deel uitmaakt van het DEAR departement - heeft voornamelijk tot doel om in Europees en Belgisch ontwikkelingsbeleid aandacht te vragen voor de situatie van familiale veehouders. De organisatie doet dit door actief mee te werken aan bestaande nationale en Europese netwerken zoals de coalitie tegen de honger en de Coaltion of European Lobbies on Eastern African Pastoralism (CELEP – www.celep.info). Het is specifiek met betrekking tot deze beleidsactiviteiten dat de organisatie op zoek is naar een stagiaire van september tot december.

 

ROL
We zoeken momenteel iemand die ons ontwikkelingseducatieteam (3 personen) – en in het bijzonder de coördinator beleidsbeïnvloeding - komt versterken. De voornaamste taken voor de stagiaire zullen bijdragen tot de politieke activiteiten van de organisatie. Het gaat hier onder meer om:
• Het co-organiseren en begeleiden van de jaarlijkse driedaagse vergadering van de Europse CELEP coalitie. Hierbij zal de stagiaire verantwoordelijk zijn voor:

o en onthalen van partners uit Oost-Afrika
o Logistieke omkadering van de vergadering
o Maken van het rapport en opvolging.
• Ondersteunen en ontwikkelen van politieke activiteiten in en met het Europees parlement. In Brussel zal de stagiaire de verantwoordelijke beleidsbeïnvloeding ondersteunen bij het uitwerken van operationele beleidsbeïnvloedingsactiviteiten, deelnemen aan conferenties, etc.
• De stagiaire zal tevens verantwoordelijk zijn voor het maken van één of meerdere beleidsdocumenten.
• Samen met de beleidscoördinator analyseren van de Europese ontwikkelingsagenda en aanbevelingen geven over hoe de organisatie zich best positioneert in lopende debatten.
• Ondersteuning van het departement bij het opzetten van mobiliserende activiteiten en communicatie via de website en FB pagina’s van de organisatie.

KANDIDATUUR

Gelieve voor 12 juni je curriculum vitae per e-mail te sturen naar k.vantroos@vsf-belgium.org, met als onderwerp “Stagiaire DEAR”. Heb je vragen? Mail naar bovenstaand adres.
Meer informatie over Dierenartsen Zonder Grenzen: www.dierenartsenzondergrenzen.be

Profiel

 • Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels
 • Master/ laatste jaar Bachelor in diergeneeskunde, sociale wetenschappen, politieke wetenschappen, conflict and development of gelijkaardig.
 • Affiniteit met de thema’s internationale samenwerking, landbouw en/of dierengezondheid Communicatief, gestructureerd, autonoom, proactief en creatief
 • De waarden van Dierenartsen Zonder Grenzen delen

We bieden aan

 • Terugbetaling van de verplaatsingskosten
 • Verzekering voor werkongevallen
 • Een aangename werksfeer
 • Een begeleider binnen de organisatie
 • Een goodiebag
 • Een vorming
 • Regelmatige ontmoetingen met medewerkers uit België en Afrika
 • Een blik achter de schermen van een ngo
 • Taalbad Nederlands, Frans en Engels
Solliciteer nu voor deze job
Enkel voor studenten van het hoger onderwijs

Artikels die voor jou interessant kunnen zijn

Vergelijkbare stages

 • =job.status_text

  Stagiaire à la Porte d'Ulysse

  Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Stage
  1130 Haren
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  Stage februari 2020

  De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie Stage
  1040 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  SALV zkt videoreporter

  Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij Stage
  1040 Brussel
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds