5 eenvoudige manieren om onze biodiversiteit te redden | Student Life | Student.be

5 eenvoudige manieren om onze biodiversiteit te redden

Een  pandemie, een ongekende economische en sociale crisis, verwoestende natuurrampen... 2020 heeft ons ertoe gedwongen om de realiteit van een wereld die niet langer functioneert onder ogen te zien. 2020 levert ons het overtuigende bewijs dat we onze relatie met de natuur moeten veranderen, nu en allemaal samen. 

In dit artikel leggen we nauwkeurig uit wat biodiversiteit is, zodat je doelgericht actie kan ondernemen. We kijken daarnaast naar de initiatieven van de Europese Commissie, namelijk naar hoe zij het herstel aanpakt. Tot slot delen we vijf eenvoudige manieren om in actie te treden en deel uit te maken van deze verandering.  

Het alarmsignaal van Covid-19  

Het is belangrijk om te beseffen dat er een verband bestaat tussen onze destructieve relatie met de natuur en het ontstaan van ziektes zoals Covid-19. Het aantal nieuwe zoönotische ziektes, dat zijn ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mens, is de afgelopen decennia sterk toegenomen: Ebola, SARS, Covid-19 enz. Dat is geen toeval: de toename is te wijten aan de jacht op wilde dieren en hun gedwongen verplaatsing uit hun natuurlijke omgeving om meer ruimte te creëren voor landbouw. Die acties leiden tot meer contact tussen mens en dier.  

60% van de infectieziektes die de mens treffen, zijn afkomstig van dieren. 

In actie schieten om onze biodiversiteit te vrijwaren

Biodiversiteit, ook wel de biologische diversiteit genoemd, bevindt zich overal om ons heen. Zij vstaat voor de verscheidenheid aan levende organismen op aarde. Tot nu toe zijn er wereldwijd ongeveer 1,9 miljoen verschillende soorten geregistreerd.  

Biodiversiteit omvat verschillende aspecten:  

 • De verscheidenheid aan soorten die op aarde leven (mensen, dieren, planten, schimmels, algen, bacteriën, virussen …);  
 • De diversiteit tussen individuen van dezelfde soort of genetische diversiteit (verschillend van grootte, vorm, kleur …);  
 • De diversiteit van ecosystemen, d.w.z. de verschillende leefomgevingen (een vijver, een bos, een koraalrif …), de soorten die er leven en hun interacties.  

De bedreiging van de biodiversiteit door menselijke activiteiten is werkelijkheid geworden en aanzienlijk qua omvang. Of het nu gaat om de vernietiging van natuurlijke habitats, vervuiling, overbevissing, overexploitatie van land en bossen of de overproductie van broeikasgassen.  

De wereldpopulatie van wilde dieren is de afgelopen 40 jaar met 60% gedaald. 1 miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd. 

Door wereldwijd in te zetten op de bescherming van wilde dieren, het verbeteren van landbouwtechnieken en productiemethoden en de manier waarop we consumeren, kunnen we het tij doen keren en de biodiversiteit herstellen. Maar we moeten het nú doen.  


FOCUS: De sleutelelementen van de Europese biodiversiteitsstrategie

> Beschermde gebieden creëren die ten minste 30% van het land en 30% van de zeeën in Europa vertegenwoordigen.

> Herstel van land-en en zee-ecosystemen in heel Europa.:

 • Het uitbreiden van de biologische landbouw en het vergroten van de biodiversiteit op landbouwgrond;
 • De daling van de populatie van bestuivers afremmen en omkeren;
 • Vóór 2030 het gebruik en de schadelijkheid van pesticiden halveren;
 • Minstens 25.000 km aan rivieren in de EU weer vrij laten stromen;
 • Vóór 2030 dire miljard bomen planten.

> ​20 miljard euro per jaar vrijmaken voor biodiversiteit uit verschillende bronnen, waaronder EU-, nationale- en particuliere fondsen.

> De EU tot wereldleider maken bij de aanpak van de wereldwijde biodiversiteitscrisis.

​Klik hier, om er meer over te weten. 


Rekening houdend met de urgentie en de noodzaak om nu te handelen, onderneemt de Europese Unie via haar European Green Deal een reeks acties om de biodiversiteit te beschermen.

5 eenvoudige manieren om actie te ondernemen 

De bescherming van onze biodiversiteit is een zaak die ons allemaal aanbelangt. Het goede nieuws is dat iedereen een steentje kan bijdragen, door een reeks eenvoudige acties te ondernemen die gemakkelijk te volbrengen zijn en geen grote veranderingen in het dagelijkse leven vereisen.  

Naast enkele gewoontes die al worden toegepast in vele huishoudens, zoals: afvalsortering, compostering, het verminderen van afval en recycleren, zijn er vijf minder gebruikelijke maar minstens even belangrijke acties die eenvoudig ondernomen kunnen worden om onze biodiversiteit te beschermen:   

1. Jezelf informeren 

Het is van fundamenteel belang om je te informeren over wat biodiversiteit werkelijk is vooraleer over te gaan tot actie. Als je niet volledig begrijpt waarvoor je het doet, is het soms moeilijk om jezelf te motiveren om je gewoontes te veranderen. Dit artikel zou je al een aantal antwoorden moeten bieden op je vragen, maar aarzel niet om er meer over op te zoeken.  

2. Een mini-moestuin bouwen op je balkon 

Zelfs al woon je in de stad en heb je geen tuin, toch is het mogelijk om een moestuin aan te leggen! De enige vereiste is een balkon met minstens drie uur zon per dag. Je moet ook goed nadenken over je potten: diepe potten voor prei en wortelen, potten met een kleine diameter voor kerstomaten en kervel enz. Als je alleen een vensterbank hebt, kies dan voor hangpotten en laat er kruiden groeien: tijm, munt, salie …  

Kies een potgrond voor teelt in bloembakken en vraag advies in de winkel om er zeker van te zijn dat het een succes wordt. Vergeet ten slotte niet om ‘s morgens en ‘s avonds water te geven.  

Met succes een moestuin aangelegd? Geniet dan van je zelfgeteelde producten op je bord!

3. Het internet op een doordachte manier gebruiken

Het is meer dan waarschijnlijk dat je een groot deel van de dag op het internet doorbrengt… Als je dan toch online bent, wat dacht je ervan om een paar minuten per dag de tijd te nemen om iets voor de biodiversiteit te doen? Sommige zoekmachines zetten zich dagelijks in ten gunste van de planeet. Anderen doneren een deel van hun reclame-inkomsten aan natuurbeschermingsorganisaties.  

Ter inspiratie…  

 • Gebruik Ecosia in plaats van Google. Bij elke zoekopdracht draag je bij aan het planten van bomen ;  
 • Maak er de gewoonte van om je onnodige e-mails te verwijderen en bespaar aanzienlijke hoeveelheden energie ; Ter info: een e-mail van 1MB verstuurd naar 1 persoon staat gelijk aan het gebruik van een gloeilamp van 60 W. Ter verduidelijking: er worden elk uur 10 miljard e-mails over de hele wereld verstuurd. Dus waarom verwijder je niet al die nutteloze e-mails uit je inbox?  
 • Help de CO2-uitstoot te verminderen door minder te streamen; streaming is op het eerste gezicht milieuvriendelijker dan het kopen van media, maar het neemt bijna 80% van het wereldwijde online-webverkeer in beslag. Daardoor weegt het zwaar door op het milieu. Volgens een analyse van SaveonEnergy in maart 2020, heeft seizoen 3 van Stranger Things met zijn 64 miljoen views 189.000 ton CO2 uitgestoten. Dat komt overeen met het afleggen van 676 miljoen kilometer met de auto. Dat zegt genoeg, niet?  

4. Je vleesconsumptie verminderen   

Het fokken van vee verbruikt enorm veel. Je hebt weidegronden en voedergewassen nodig (sojabonen, maïs, bieten, koolzaad enz.), maar je moet ook grote oppervlakten landbouwgrond bezitten, die vaak oorspronkelijk bossen waren. Ook zijn er grote hoeveelheden water en pesticiden nodig voor die voedergewassen. En daar houdt het nog niet op: tijdens de spijsvertering produceren herkauwers methaan, een van de meest gevreesde broeikasgassen. Conclusie: probeer je vleesconsumptie te verminderen en vervang vlees door linzen, eieren, kaas of groenten. 

5. Een grote schoonmaak organiseren in je wijk 

Dit gebaar vergt de meeste inspanning,  maar je krijgt er heel wat voldoening van terug! Overtuig je buren en de lokale autoriteiten om een opruimactie te organiseren. Idealiter wordt die gedaan als de takken kaal zijn en het gras laag staat. Verwijder samen plastic, ruim de bermen op, sorteer het afval en breng het naar de vuilnisbelt. Dat zal de vervuiling van het ecosysteem beperken en voorkomen dat dieren zich verwonden door in glas te stappen of zich te verstikken in plastic.  

Zoals je ondertussen wel al begrepen zult hebben, is de natuur essentieel voor ons welzijn. Van de schone lucht die je inademt tot het drinkwater dat je drinkt, tot het voedsel dat je eet en de medicijnen die je genezen. Strikt genomen hangt alles af van de natuur.  De wereld moet in actie komen en niet langer alles als vanzelfsprekend beschouwen. Het wordt hoog tijd dat we de onbetaalbare waarde van de biodiversiteit erkennen aangezien die essentieel is voor het behoud van de natuur en voor ons voortbestaan. 

 


BRONNEN:  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_nl
http://odnature.naturalsciences.be/downloads/biodiv/almanach-NL-2013.pdf 
https://www.wwf.org.uk/living-planet-report
https://livingplanet.panda.org/en-gb/
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf
https://www.health.belgium.be/nl/news/red-de-biodiversiteit-samen-en-nu
https://ensemblepourlabiodiversite.be/fr/
https://www.notre-planete.info/actualites/247-streaming-energie-CO2
 

 

Gerelateerde vacatures

 • 2021-06-01
  =job.status_text

  Equipier au sol

  SPRL PEARL BALLOON Studentenjob
  1490 COURT ST ETIENNE
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Statuut:
 • 2021-01-19
  =job.status_text

  Productiemedewerker (M/V)

  Adequat Studentenjob
  1785 Merchtem
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Statuut:
 • =job.status_text

  Bediening brasserie

  De Geus Studentenjob
  3960 Bree
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Statuut:
Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid