Alles over contracten voor studentenjobs | Student Life | Student.be

Alles over contracten voor studentenjobs

Voor wie?

Het begrip student is moeilijk te definiëren. Een student is iemand die student als hoofdstatuut heeft en die middelbaar of hoger onderwijs volgt, of een examen voorbereidt voor de centrale examencommissie. De minimumleeftijd om als jobstudent aan de slag te kunnen is 15 jaar, ervan uitgaande dat je ook de eerste twee jaar secundair onderwijs hebt afgemaakt.

Normaal gezien werkt een jobstudent onder een specifiek contract genaamd ‘Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten’. Een student die voldoet aan de voorwaarden voor het sluiten van een studentenovereenkomst, moet ook in dienst genomen worden met een dergelijk contract. De werkgever is hiertoe verplicht.

Duur van het contract

Als jij als jobstudent wil werken, dan moet er bij je werkgever een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur worden ondertekend. Zorg dat jij ook een ondertekende kopie bemachtigt! De maximale duur waarvoor deze overeenkomst kan worden afgesloten bedraagt 1 jaar. Als je langer dan 1 jaar werkt bij dezelfde werkgever, dan wordt deze overeenkomst met je werkgever als een gewone arbeidsovereenkomst bekeken.

Inhoud van het contract

Om een geldige overeenkomst te hebben, moeten een aantal gegevens vermeld worden. De volledige lijst kan je bekijken op deze pagina van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Hieronder hebben we alvast de voornaamste zaken opgesomd:

  • Identiteit
  • Geboortedatum
  • Woonplaats
  • Korte functiebeschrijving
  • Begin- en einddatum van de job
  • Arbeidsduur (maximum 8 uur per dag en 40 uur per week)
  • Het loon of de berekeningswijze

Dit contract beschermt ook studenten voor onder andere arbeidsongevallen en geschillen met de werkgever. Een modelovereenkomst die voldoet aan deze vereisten kan je vinden op deze pagina van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Contract beëindigen

Zowel jij als je werkgever kunnen dit contract vroegtijdig stopzetten. De eerste drie dagen zijn namelijk een proefperiode. Je kan tijdens deze periode de overeenkomst beëindigen zonder consequenties.

Na de proefperiode kan je nog steeds opzeggen, maar dan ben je verplicht een opzeggingstermijn te respecteren. Had je een contract voor een maand of minder? Dan heb je één dag opzeggingstermijn. Als het contract voor langer dan een maand was, heb je een termijn van 3 dagen. Deze opzegging gaat in de eerste maandag na de week waarin je meedeelt dat je het contract zal beëindigen.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor jouw werkgever. Wanneer het contract langs deze kant wordt stopgezet, moet er aan jou een bepaalde opzeggingstermijn gegeven worden. Bij een contract voor een maand of minder, bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen. Bij een contract van langer dan een maand moet de werkgever zelfs een termijn van 7 dagen geven.

Vast contract

Het gebeurt vaak dat werkgevers jobstudenten later permanent in dienst nemen, en dus een vast contract aanbieden. Als dit bij jou het geval is, gefeliciteerd! Let wel op: er moet een significant verschil zijn tussen de functie die je uitvoerde als jobstudent en als vaste werknemer. Dit is om te vermijden dat een vakantiejob wordt gebruikt als een goedkopere proefperiode.

Gerelateerde vacatures

Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid