Alles wat je moet weten -of toch bijna alles!- over de belangrijkste Europese instellingen | Student Life | Student.be

Alles wat je moet weten -of toch bijna alles!- over de belangrijkste Europese instellingen

Instellingen, Parlement, Raad.... Ziet de Europese Unie er voor jou uit als een geheel van ingewikkelde structuren? Wij helpen je om hier een duidelijker beeld van te krijgen! Hieronder vind je alles wat je moet weten over de werking en de missie van de belangrijkste Europese instellingen.

In mei worden we allemaal uitgenodigd om te gaan stemmen om de leden van het Europees Parlement te kiezen. Zo krijg je de kans om meer te leren over de werking van de Europese Unie en haar instellingen.... Als politiek, economisch en monetair figuur heeft de Europese Unie (EU) instellingen nodig om de waarden, doelstellingen en belangen van haar burgers en lidstaten te beschermen. Deze instellingen werken samen met de regeringen van de lidstaten. Welke zijn dan die 7 verschillende instellingen? Dat zijn het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Europees Hof van Justitie, de Europese Centrale Bank en de Europese Rekenkamer.

1. Het Europees Parlement

Het Europees Parlement telt 751 leden die om de vijf jaar door middel van algemene verkiezingen in de lidstaten worden gekozen. Het is het enige direct vertegenwoordigende orgaan van de EU. Het aantal afgevaardigden hangt af van de bevolking van elk land en mag niet minder dan 6 zetels bedragen (Duitsland heeft bijvoorbeeld 99 zetels, België 21 en Luxemburg 6 zetels). Het zijn de leden van het Europees Parlement die we bij de volgende verkiezingen op 26 mei zullen kiezen. Deze gekozen leden vertegenwoordigen 510 miljoen mensen, zetelen in 8 politieke fracties en worden geleid door een voorzitter (momenteel Antonio Tajani). Het Parlement is in Straatsburg gevestigd en heeft kantoren in Brussel in het Paul-Henri Spaak-gebouw, ook wel de ‘gril der goden’ genoemd, gelegen op het Luxemburgplein.

Wat doet het Parlement? Hij deelt de begrotings- en wetgevingsbevoegdheden van de EU met de Raad van de Europese Unie (waarin de ministers van de lidstaten zetelen). Het Parlement speelt ook een belangrijke rol bij de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie en zorgt ervoor dat de andere instellingen op een democratische manier werken. Op deze manier controleert het Parlement de werkzaamheden van de Commissie.

2. De Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de EU: dat zijn er in totaal 28, maar nu nog maar 27, aangezien het Verenigd Koninkrijk na de Brexit-stemming niet langer deelneemt aan de vergaderingen. Naast deze staatshoofden woont ook de voorzitter van de Commissie de vergaderingen bij, ook al heeft hij geen stemrecht. De Raad wordt voorgezeten door Donald Tusk, die een diplomatieke rol heeft als vertegenwoordiger van de EU in het buitenland. De Europese Raad komt bijeen in het Europa-gebouw, gelegen in de Wetstraat in Brussel. Als je te horen krijgt dat er een 'top' plaatsvindt in Brussel, dan is het de Europese Raad die bijeenkomt.

Wat doet de Europese Raad? Hij bepaalt de grote lijnen van het EU-beleid en geeft impulsen, met name op het gebied van het buitenlands beleid. De Europese Raad is ook verantwoordelijk voor de samenstelling van de Europese Commissie.

3. De Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie, ook wel de Raad van Ministers genoemd, telt 28 ministers uit de lidstaten, die geselecteerd zijn vanwege hun bevoegdheid voor bepaalde lopende kwesties. Het voorzitterschap van de Raad wordt afwisselend door elke lidstaat gedurende zes maanden uitgeoefend. Het voorzitterschap zit vervolgens de vergaderingen op alle niveaus van de Raad voor. De lidstaten die het voorzitterschap bekleden, werken in groepen van drie, ook wel 'trio's’ genoemd, die de doelstellingen bepalen en een programma opstellen waarin de thema's en de belangrijkste kwesties worden omschreven die de Raad over een periode van 18 maanden moet behandelen. Op basis van dit programma ontwikkelt elk van de drie landen zijn eigen meer gedetailleerd zesmaandenprogramma. Het huidige trio bestaat uit het Roemeense, Finse en Kroatische voorzitterschap.

Wat doet de Raad van de Europese Unie? Hij neemt samen met het Parlement de wetgevingsvoorstellen van de Commissie aan of wijzigt ze. De Raad van de Europese Unie stemt ook over de begroting.

4. De Europese Commissie

De Commissie bestaat uit 28 commissarissen met een nationale meerderheid en is goedgekeurd door het Parlement overeenkomstig hun bevoegdheden. Zij worden benoemd voor 5 jaar. Jean-Claude Juncker is sinds 2014 de voorzitter van deze instelling. De Commissie zetelt in het grote Berlaymontgebouw in Schuman te Brussel. 

Wat doet de Europese Commissie? Zij stelt de wetgeving en gemeenschappelijke maatregelen voor en zorgt voor een goede uitvoering van de Europese wetgeving en de begroting. De Europese Commissie heeft belangrijke bevoegdheden op het gebied van mededinging en buitenlandse handel. Zij heeft ook de bevoegdheid om sancties op te leggen aan lidstaten door geschillen voor te leggen aan het Hof van Justitie van de EU.

5. Het Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie, gevestigd in Luxemburg, bestaat uit 28 rechters (één per lidstaat) en 8 advocaten-generaal (maximaal 11 op verzoek van het Hof), die in onderlinge overeenstemming door de lidstaten worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De voorzitter van het Hof leidt de werking en de diensten van het Hof en is voorzitter van de hoorzittingen en de beraadslagingen. Niet te verwarren met het Europees Hof voor de rechten van de mens.

Wat doet het Europees Hof van Justitie? Zij ziet toe op de toepassing van het EU-recht en de uniforme uitlegging ervan op haar grondgebied. Het Europees Hof van Justitie heeft de bevoegdheid om boetes op te leggen aan lidstaten.

6. De Europese Centrale Bank

De ECB staat bekend als de bewaker van de euro. Deze instelling beheert de eenheidsmunt. Het hoofdkantoor is gevestigd in Frankfurt, Duitsland en wordt momenteel voorgezeten door Mario Draghi.

Wat doet de Europese Centrale Bank? Zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van de euro als gemeenschappelijke en unieke munt, de vaststelling van de monetaire beleidslijnen van het eurogebied en de besluitneming die nodig is voor de uitvoering ervan, d.w.z. het behoud van de koopkracht van de euro en dus de prijsstabiliteit in het eurogebied (19 landen).

7. De Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer bestaat uit één lid per EU-lidstaat en bevindt zich in Luxemburg.

Wat doet de Europese Rekenkamer? Ze ziet toe op het financieel beheer van de EU en haar instellingen.

Naast deze belangrijke instellingen omvat de EU ook de volgende organen: de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), het Europees Comité van de Regio's (CvdR), de Europese Investeringsbank (EIB), de Europese Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de interinstitutionele diensten. Als je graag meer wilt weten over de instellingen van de Europese Unie en de werking ervan, klik dan hier.

In een volgend artikel zullen we je alles uitleggen over de verkiezingen van 26 mei: waarom je wordt opgeroepen om te stemmen, voor wie, voor welke partijen, enz.

Gerelateerde vacatures

 • 2020-07-16
  =job.status_text

  Informaticien

  CALL INN Studentenjob
  1301 Bierges
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Statuut:
 • =job.status_text

  Community Management

  Socialcom Studentenjob
  1000 Bruxelles
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Statuut:
 • =job.status_text

  Student Lange Lozanna

  Carrefour Studentenjob
  2018 Antwerpen
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Statuut:
 • 2020-07-08
  =job.status_text

  STUDENT CHAUFFEUR B

  Daoust Knokke Studentenjob
  8300 Knokke
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Statuut:
Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid