Alles wat je moet weten om te werken als jobstudent | Student Life | Student.be

Alles wat je moet weten om te werken als jobstudent

 

Je studententijd is de beste tijd uit je leven! Je gaat en staat waar je wilt, hebt weinig verantwoordelijkheden buiten studeren en leert ontzettend veel nieuwe mensen kennen. Maar aan die leuke tijden hangt ook een prijskaartje: al die terrasjes, leuke citytrips en studieboeken betalen zichzelf jammer genoeg niet. Wil je toch ten volle genieten van je studentenleven zonder bankrupt te gaan? Dan zit er maar één ding op: een studentenjob zoeken! Gelukkig zijn er veel ondernemingen (zowel grote als kleine) die altijd op zoek naar studenten om hen te helpen gedurende bepaalde periodes doorheen het jaar (bijvoorbeeld in de vakantieperiode) of die doorheen de dag voor een korte periode een extra arbeidskracht nodig hebben (bijvoorbeeld tijdens de middag). Hieronder vind je alle nodige informatie over studentenjobs aan de hand van 15 vragen:

 1. Wat zijn de voordelen van werken als student?
 2. Kan ik als student werken?
 3. Wat is een studentenjob?
 4. Hoeveel uur mag ik werken?
 5. Mag ik meer dan 475 uur werken?
 6. Wat is het verschil tussen de oude 50-daagse wetgeving en de nieuwe 475-urige wetgeving?
 7. Zijn studentenjobs enkel mogelijk tijdens de zomer?
 8. Kan ik als jobstudent voor meerdere werkgevers of een uitzendbureau werken?
 9. Minder sociale bijdragen betalen? Is dat legaal?
 10. Kan ik volgend jaar weer 475 uur werken?
 11. Mijn studies eindigen in juni. Kan ik nog steeds een studentenjob doen?
 12. Is een jobstudent een werkstudent?
 13. Kan ik naast mijn 475 uur ook 50 dagen in de horeca werken?
 14. Ik studeer tijdelijk in België. Krijg ik ook 475 uur?
 15. Ik studeer en woon niet in België maar in een buurland. Krijg ik ook 475 uur?

1.Wat zijn de voordelen van werken als student?

Het statuut van jobstudent is erg interessant voor zowel de werkgever als de student. Beide worden hiervoor namelijk zeer weinig belast:

Voor de student:

 • Een solidariteitsbijdrage van ongeveer 2,7% (als men het quotum van 475 uur respecteert), terwijl een gewone werknemer wordt belast tegen ongeveer 13% van zijn salaris;
 • Er wordt geen belasting geheven op het salaris van de student (als men een bepaald salarisplafond respecteert), terwijl de belasting voor werknemers kan oplopen tot 40% van hun salaris.

Voor de werkgever:

 • Slechts ongeveer 5,4% RSZ- belasting op het salaris van de student, terwijl dit ongeveer 32% van het salaris van een gewone werknemer bedraagt.

Kort samengevat kan een student op deze manier dus op één dag evenveel verdienen als een werknemer, maar liggen de kosten voor de onderneming lager. Het is dus voor beide partijen een win-win situatie: de voordelen, zonder de nadelen.

Daarbovenop werd dit statuut ook ontworpen om het werk van studenten te regelen. Onder deze rechtsvorm ben je beschermd door het arbeidsrecht bij een geschil met de werkgever en je bent verzekerd door je werkgever in geval van een arbeidsongeval.

2. Kan ik als student werken?

Wanneer je voltijds onderwijs volgt, mag je werken als student vanaf 16-jarige leeftijd. Als je 15 jaar oud bent en de eerste twee jaar secundair onderwijs hebt afgerond, kun je ook als student werken.

Wanneer je deeltijds onderwijs volgt, zijn er bepaalde omstandigheden waaronder je mag werken als student:

 • Als je niet werkt in het kader van een arbeidsovereenkomst of deeltijdse stage;
 • Als je geen overgangsuitkering ontvangt (werkloosheidsverzekering);
 • Als je enkel tijdens de schoolvakanties werkt.

De brochure Wegwijs in studentenarbeid van ‘ FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg’ geeft een inzicht in de voorwaarden.

Daarnaast is er nog een andere belangrijke beperking: wanneer je gedurende een volledig kalenderjaar onafgebroken voor hetzelfde bedrijf werkt, kun je het jaar daarop geen studentenovereenkomst meer afsluiten met die werkgever. Als je de ervaring bij deze werkgever wil verderzetten, ben je genoodzaakt een klassieke arbeidsovereenkomst af te sluiten. Hierbij betalen zowel jij als je werkgever de normale sociale bijdragen. Niets weerhoudt je echter om als student bij een andere werkgever te gaan werken.

 

3. Wat is een studentenjob?

Een studentenjob is een vorm van werken waarbij je als student beschermd bent door een specifiek contract: overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. Dit betreft een contract van bepaalde duur.

Als jobstudent met een studentencontract ben je beschermd door het arbeidsrecht. Dit contract bepaalt enkele regels die je werkgever en jij moeten respecteren:

 • Het toegestane soort werk;
 • Het aantal rustdagen waarop je recht hebt;
 • De periodes waarin je al dan niet kan werken;

4. Hoeveel uur mag ik werken?

Sinds 1 januari 2017 genieten de studentenwerknemers van een betere toegang tot de arbeidsmarkt. In plaats van een jaarlijkse drempel van 50 dagen om te werken aan verminderde sociale bijdrage (2,71% in plaats van 13,07%), mag de student 475 uur per jaar werken.  Hierbij betaal je minder sociale bijdrages dan een gewone werknemer.

Je kan ook meer dan 475 uur werken, maar dit is minder interessant, zowel voor de werkgever als voor de student die de volle pot aan sociale bijdrage zullen moeten betalen 

Opgelet! Je mag niet meer dan 240 uur per trimester werken (behalve tijdens de zomermaanden), of je loopt het risico je kinderbijslag te verliezen.

5. Mag ik meer dan 475 uur werken?

Wil je meer werken dan de 475 uur die je toegekend worden door de overheid? Dit is zeker mogelijk, maar je verliest dan wel de voordelen van verminderde sociale bijdrage. Vanaf je 476e werkuur moet je de normale sociale bijdragen betalen.

Opgelet: ook wanneer je het quotum overschrijdt, behoud je de studentenstatus en blijf je onderworpen aan het studentenarbeidscontract. Het enige verschil is dan het bedrag van sociale bijdrage dat men moet betalen.

 

6. Wat is het verschil tussen de oude 50-daagse wetgeving en de nieuwe 475-urige wetgeving?

In het tijdperk van de 50 dagen, werd een begonnen dag beschouwd als een volledig gewerkte dag.  Of je nu 1 of 8 uur werkte, er werd een volledige dag van het quotum afgehouden.

De nieuwe regeling die op 1 januari 2017 in werking is getreden, vervangt dit systeem met een quotum van 475 uren.  Als een student in 2016 een periode van 3 uur werkte, werd een volledige dag afgetrokken van zijn quotum. Met het huidige systeem worden slechts 3 uren afgehouden.

Bovendien biedt dit apparaat de student de mogelijkheid om meer te werken indien gewenst. Vertrekkende van het idee dat een gemiddelde werkdag 7 en een half uur bedraagt, wint de student 100 extra uren ten opzichte van de oude manier van werken.

7. Zijn studentenjobs enkel mogelijk tijdens de zomer?

Nee, studentenjobs zijn niet helemaal niet meer seizoensgebonden. Jij kiest wanneer en hoelang je werkt. Buiten de zomermaanden (juli, augustus en september) mag je echter niet meer dan 240 uur per trimester werken zonder je kinderbijslag te verliezen.

Wil je in de zomer 475 uur lang ijsjes verkopen? Dat is zeker mogelijk. Wil je liever 50 uur aan de kant zetten om als Kerstman te werken in een supermarkt, om aan het eind van het jaar wat zakgeld te verdienen? Geen enkel probleem.

Wat je ook doet, zorg ervoor dat je het volgende doet:

 • Ga niet over je quotum;
 • Geef voorrang aan je lessen en andere schoolactiviteiten: tijdens deze bezigheden kan je niet werken.

8. Kan ik als jobstudent voor meerdere werkgevers of een uitzendbureau werken?

Ja, je kan bij dezelfde werkgever blijven of je kan van de ene baan naar de andere overstappen. Dit maakt niet uit, zolang je jouw quotum niet overschrijdt. Je bent vrij om voor 50 verschillende organisaties te werken als je dat wil.  Als je echter op zoek bent naar een studentenjob om ervaring op te doen die je later wil 'ontwikkelen', dan lijkt het gepast om een zekere stabiliteit in je job te kunnen aantonen. Zorg er gewoon zeker voor dat je contract hebt met je werkgever. 

9. Minder sociale bijdragen betalen? Is dat legaal?

Geen probleem, je blijft binnen het legale domein. De regeling van verminderde sociale bijdragen voor jobstudenten is een uitzondering die voorzien is door de wet. 

 
10. Kan ik volgend jaar weer 475 uur werken?

Ja, de tellers worden weer op ‘0’ gezet op het begin van elk kalenderjaar en je hebt dus opnieuw recht op 475 uur als jobstudent. Je uren kunnen echter niet worden overgedragen. Als je maar 100 uur in het voorbije jaar gewerkt hebt, kan je niet de resterende 375 uur meenemen naar het volgende jaar.

 

11. Mijn studies eindigen in juni. Kan ik nog steeds een studentenjob doen?

Ja… en nee! Voor meer informatie betreffende dit onderwerp, raadpleeg dan dit artikel voor meer uitgebreide informatie.

Als je aan het einde van je studentenjob meteen als reguliere werknemer in dienst wordt genomen door dezelfde werkgever, moet de aard van je werk verschillen met die van je studentenjob. Het is namelijk niet de bedoeling van je werkgever om de studentenjob te gebruiken als proefperiode voor gewone tewerkstelling.

 

12. Is een jobstudent een werkstudent?

Deze termen zijn geen juridische termen, maar ze weerhouden mensen er niet van het onderscheid maken tussen een jobstudent en een werkstudent om één belangrijke reden: als ze je vertellen dat ze op zoek zijn naar een jobstudent, betekent dit over het algemeen dat je onderworpen zal zijn aan het voordelige belastingstelsel. Als je daarentegen in een aanbod leest dat een bedrijf op zoek is naar een werkstudent, verwacht je de gewone en dus hogere sociale bijdragen te moeten betalen.

Het onderscheid, hoewel niet als zodanig opgenomen in de wet, heeft daarom een belangrijke impact op je verloning en moet dus in overweging genomen worden. Dus vraag dit zeker als je twijfels hebt.

 
13. Kan ik naast mijn 475 uur ook 50 dagen in de horeca werken?

Werk je als student in de horeca, dan kan je (in overleg met je werkgever) kiezen voor het voordeligste systeem voor jezelf: ofwel de 50 dagen voor interim-werk ofwel de 475 uur voor studentenwerk.

 

14. Ik studeer tijdelijk in België. Krijg ik ook 475 uur?

Elke student die in België een studentenarbeidsovereenkomst heeft, krijgt 475 uur de tijd om te werken met verlaagde bijdragen van sociale zekerheid, ongeacht nationaliteit of afkomst.

Wanneer je echter niet beschikt over de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie (behalve Bulgarije of Roemenië) of van de volgende landen: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, zal je niet altijd in België kunnen werken. In deze gevallen zijn er bepaalde beperkingen of aanvullende verplichtingen waaraan u moet voldoen voordat je kan beginnen met werken.

 

15. Ik studeer en woon niet in België maar in een buurland. Krijg ik ook 475 uur?

Ja. Je hebt ook recht op 475 uur arbeid onder verminderde sociale bijdragen. De algemene regel is dat de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in het land waarin u werkt. Als u niet enkel in België maar ook in een ander land werkt, gelden er speciale regels.

 

Gerelateerde vacatures

Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid