Coronavirus: kunt u een student inzetten om een tijdelijk werkloze werknemer te vervangen? | Student Life | Student.be

Coronavirus: kunt u een student inzetten om een tijdelijk werkloze werknemer te vervangen?

werknemer op tijdelijke werkloosheid vervangen door een student

De COVID-19-crisis heeft heel wat sectoren getroffen en veel werkgevers hebben hun werknemers op tijdelijke werkloosheid moeten zetten. Misschien valt u onder deze categorie? Vraagt u zich af of u een student kunt inzetten om een tijdelijk ontslagen werknemer te vervangen? In principe niet, maar er is één uitzondering.

Wat de wet normaal gesproken zegt:

Wanneer een werkgever zijn werknemers op tijdelijk werkloosheid plaatst, kan hij de taken die zijn werknemers hadden moeten uitvoeren niet aan een student of een derde partij (bijvoorbeeld een uitzendkracht) toevertrouwen. Dit geldt ook in geval van overmacht, zoals bij een gezondheidscrisis. 

Een uitzondering:

Een bijzondere bevoegdheidsregeling, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2020, voorziet in een uitzondering: de werkgever kan de taken die de werknemer normaal gesproken moet uitvoeren, toevertrouwen aan een student of een derde als en alleen als de werknemer in tijdelijke werkloosheid wordt geplaatst na een quarantainemaatregel. 

Let wel: een werknemer in quarantaine moet zijn werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Op verzoek van de werkgever moet de werknemer een medisch attest kunnen voorleggen dat de quarantaine bevestigt. 

De sanctie: 

Indien de werkgever dit verbod niet respecteert en besluit een student of een derde in dienst te nemen om het werk uit te voeren dat door zijn werknemers had moeten worden uitgevoerd, is deze laatste onderworpen aan sancties. Hij zal immers aan de werknemer die tijdelijk werkloos is, het normale loon moeten betalen dat is voorzien voor de dagen waarop hij een student of een derde belast met de taken van de werknemer.

Inwerkingtreding van deze maatregel :

Deze maatregel is van kracht sinds 13 juli 2020.

Bron: Bijzonder Besluit nr. 37, uitgevaardigd ter uitvoering van de artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 tot toekenning van bevoegdheden aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), gericht op de ondersteuning van de werknemers (MB van 3 juli 2020).

U vraagt zich misschien af hoe u in deze tijden jong talent kunt rekruteren? We geven u tal van tips in onze blogsectie

 

Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid