De “van boer tot bord”-strategie van de EU: de manier waarop we voedsel produceren en consumeren veranderen | Student Life | Student.be

De “van boer tot bord”-strategie van de EU: de manier waarop we voedsel produceren en consumeren veranderen

Verklaring van Stella Kyriakides, Europees commissaris voor Gezondheid, ter gelegenheid van Wereldvoedseldag, 16 oktober.

De coronaviruspandemie heeft grote gevolgen gehad voor onze manier van leven, werken en met elkaar omgaan, zelfs voor de manier waarop we onze toekomst zien. Wat begon als een crisis in de gezondheidszorg is uitgegroeid tot een wereldwijde recessie met gevolgen voor vele sectoren, waaronder onze landbouwsector en de voedingsmiddelenindustrie. De voedselzekerheid wordt overal ter wereld bedreigd en velen kunnen niet in die meest elementaire basisbehoefte voorzien.

Zorgen voor veilige en voedzame levensmiddelen blijft een essentieel onderdeel van de respons op de coronaviruspandemie, met name voor arme en kwetsbare gemeenschappen. Wereldwijd lijden bijna 690 miljoen mensen honger, 10 miljoen meer dan in 2019. Door de pandemie kunnen daar nog eens 83 tot 132 miljoen mensen bijkomen.

We kunnen ons voedsel niet blijven produceren en consumeren zoals vandaag. In de EU is de landbouw verantwoordelijk voor meer dan 10 % van de broeikasgasemissies. Cru gezegd: de manier waarop we produceren, vernietigt onze planeet en onze ecosystemen. We zijn inefficiënt en onethisch en verspillen een vijfde van het voedsel dat we produceren, terwijl 36 miljoen EU-burgers zich niet elke dag een kwaliteitsvolle maaltijd kunnen veroorloven. Onze kosten voor gezondheidszorg blijven stijgen omdat meer dan 50 % van de volwassenen in de EU overgewicht heeft. Dit valt niet met elkaar te rijmen. We moeten veranderen en we moeten onze bereidheid om te veranderen stimuleren.

Vanaf de eerste dag heeft de Commissie-Von der Leyen zich ertoe verbonden veranderingen door te voeren en uitdagingen om te zetten in kansen. Als onderdeel van onze Europese Green Deal hebben we de “van boer tot bord” -strategie aangenomen als een kompas om ons de weg vooruit te wijzen. Deze agenda voor hervormingen helpt ons duurzame voedselsystemen op te zetten waarbij wordt erkend dat gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een duurzaam voedselsysteem moet ervoor zorgen dat gezond voedsel beschikbaar en betaalbaar is voor iedereen, ongeacht de omstandigheden — in normale tijden en in tijden van crisis.

Europa moet vol ambitie en overtuiging het voortouw nemen. Met onze “van boer tot bord”-strategie zetten we een duidelijke koers uit met ambitieuze doelstellingen en concrete streefdoelen om het voedselsysteem van de EU om te vormen. Tegen 2030 willen we het gebruik van pesticiden en antimicrobiële stoffen en de nutriëntenverliezen met 50 % terugdringen. Het aandeel van de biologische landbouw willen we tot 25 % optrekken. We zullen de voedselproductie omvormen en duurzaam maken.

We weten dat onze burgers de voorkeur geven aan gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en we zullen ervoor zorgen dat zij te allen tijde over dergelijke opties beschikken en hen ook de informatie geven die zij nodig hebben om duurzame voedselkeuzes te maken. Daarom zullen we zorgen voor gemakkelijk te begrijpen etiketten op hun voedsel met informatie over hoe het is geproduceerd, hoe voedzaam het is en welke invloed het heeft op het milieu.

We zullen ook buiten onze grenzen ambitie tonen. Via internationale samenwerking, handelsbeleid en groene allianties zullen wij meer duurzame landbouw- en visserijpraktijken bevorderen, de ontbossing verminderen, de biodiversiteit vergroten en de prestaties op het gebied van voedselzekerheid en voedingswaarde verbeteren.

Deze transitie zal tot ingrijpende veranderingen leiden en kosten met zich meebrengen, maar die kosten zullen we helpen dragen. Met de “van boer tot bord”-strategie hebben we de ambitie om onze landbouwers, vissers en voedselproducenten te helpen een voortrekkersrol te spelen op het gebied van duurzaamheid en een billijk deel van de vruchten te plukken.

Terwijl we werken aan de bestrijding van COVID‑19 moeten we een beter, sterker en eerlijker voedselsysteem opbouwen met onze “van boer tot bord”-strategie. Dat is nodig voor onze samenleving en onze planeet. Het thema van de Wereldvoedseldag van dit jaar vat de essentie van ons werk goed samen: samen groeien, voeden en ondersteunen

Met de “van boer tot bord”-strategie als kompas kunnen we daarin slagen: gezonde en duurzaam geproduceerde levensmiddelen leveren van een gezonde en groene planeet. Onze burgers en onze planeet verdienen niets minder.

Wat zeggen de studenten over de uitdaging van duurzaam eten? Lees het hier!

Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid