Europese verkiezingen: laat je stem horen! | Student Life | Student.be

Europese verkiezingen: laat je stem horen!

26 mei kun je stemmen op de personen die jouw visie in het Europees Parlement gaan vertegenwoordigen. Dé kans om jouw stem te laten horen.

Op 26 mei worden alle Europese burgers -ouder dan 18 jaar- uitgenodigd om te stemmen op de personen die hen in het Europees Parlement gaan vertegenwoordigen. Dé kans om jouw stem te laten horen.

Heb je afgelopen maanden meegelopen met de klimaatbetogingen? Vind je de kwaliteit van wat je eet belangrijk? Europa is medeverantwoordelijk voor het beheer van deze en veel andere kwesties. De inzet van de komende verkiezingen is daarom hoog. In dit artikel leggen we uit waarom:

1. Op wie stem ik tijdens de Europese verkiezingen?

Bij deze Europese verkiezingen op 26 mei zullen we de Belgische leden van het Europees Parlement kiezen. Deze leden van het Europees Parlement vormen een van de belangrijkste banden tussen de burgers en de Europese instellingen. Met andere woorden, zij zijn onze vertegenwoordigers in de Europese Unie.

In totaal zullen 751 leden van het Europees Parlement worden gekozen, waarvan 21 leden door België worden vertegenwoordigd: 12 voor de Vlaamse gemeenschap, 8 voor de Waalse gemeenschap en 1 voor de Duitstalige gemeenschap. Het aantal leden van het Europees Parlement waarover elke lidstaat beschikt, is min of meer evenredig met zijn bevolking.

Mits ook in overeenstemming met het beginsel van degressieve proportionaliteit: geen enkel land mag minder dan zes of meer dan 96 leden van het Europees Parlement hebben en het totale aantal leden mag niet meer dan 751 (750 plus de Voorzitter) bedragen

Op die dag wordt ook de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie gekozen als opvolger van Jean-Claude Juncker. Bij de laatste verkiezingen zal de nieuwe president worden gekozen uit de grootste Europese politieke partij.

Aangezien wij in België ook zullen stemmen voor de keuze van een nieuwe federale regering en de staatshoofden en regeringsleiders nieuwe Europese commissarissen voorstellen, zullen wij ook voor de vertegenwoordigers van België in de Europese Commissie stemmen.

Tot slot is het onze toekomstige premier die België zal vertegenwoordigen op de Europese Raad, samen met de 27 andere staatshoofden van de Europese Unie.

2. Wat is de rol van het Europees Parlement?

De taak van het Europees Parlement zal erin bestaan om in de komende vijf jaar samen met de Europese Commissie en de Europese Raad wetsteksten te ontwikkelen.

Het Europees Parlement is een integraal onderdeel van het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Wanneer de Commissie een wetgevingsvoorstel doet, bespreken, wijzigen en stemmen de leden van het Parlement in samenwerking met de ministers van de Europese Raad over de nieuwe tekst. Het Parlement is bevoegd op twintig belangrijke gebieden zoals klimaat, vervoer, economisch bestuur, immigratie, energie, consumentenbescherming, buitenlandse zaken, werkgelegenheid, milieu en landbouw.

Om de werkzaamheden op deze gebieden beter te verdelen, zijn de parlementsleden verdeeld in twintig werkgroepen. Deze groepen bestuderen de thema's, doen een beroep op deskundigen en onderhandelen over hun voorstellen met de Raad van de EU (die de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigt) en de Europese Commissie (die de Europese uitvoerende macht vertegenwoordigt). Zij komen bijeen in Straatsburg (waar de plenaire vergaderingen van het Parlement worden gehouden) en in Brussel.

Naast de twintig kwesties waarover het Europees Parlement werkelijk beslissingsbevoegdheid heeft, kan het zijn invloed uitoefenen op gebieden als het mededingingsrecht en de toetreding van nieuwe lidstaten. Het Europees Parlement heeft ook een toezichthoudende rol: het houdt toezicht op de andere EU-organen en de uitgaven en inkomsten van de Unie. Tot slot ontvangt het Parlement verzoekschriften die door de burgers zijn ondertekend in het kader van zijn bevoegdheden.

Het optreden van de Europese parlementariërs heeft daarom een grote invloed op het leven van de individuele burgers.

3. Hoe stem ik voor de Europese verkiezingen?

Zoals je weet, is het stemmen in België verplicht. Als je ouder bent dan 18 jaar, heb je een uitnodiging ontvangen.

In België vinden op 26 mei de volgende verkiezingen plaats:

 • De Europese verkiezingen 
 • De federale (om onze vertegenwoordigers in de Kamer en de Senaat te kiezen)
 • De regionale (Vlaams Parlement, Brussels Parlement, Waals Parlement, Parlement van de Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige Gemeenschap) verkiezingen.

Zorg dus dat je je stembiljetten op orde hebt.

Als u eenmaal in de stemhokje zit, denk er dan aan dat in België de voorkeur wordt gegeven aan het stemsysteem. Dat wil zeggen dat de Belgische kandidaten die zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van het Europees Parlement ook op de lijsten staan van de Belgische partijen die je kent.

4. De fracties in het Europees Parlement

Kandidaten staan op de lijsten van hun nationale partijen, maar zodra zij gekozen zijn, treden zij toe tot transnationale politieke fracties. Zij zitten dus in politieke groepen afhankelijk van hun politieke voorkeur.

Voor de oprichting van een fractie zijn minimaal 25 leden vereist en de fractie moet bestaan uit leden die ten minste een kwart van de lidstaten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts tot één fractie behoren. Sommige leden van het Europees Parlement behoren tot geen enkele fractie en maken in dit geval deel uit van de niet-ingeschrevenen (meer informatie).

Er zijn momenteel acht fracties in het Europees Parlement: de Europese Volkspartij (EVP), de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), de Confederale Fractie Europees Unitair Links (UEL), de Fractie De Groenen (Groenen), de Fractie van Europa van Vrijheid en Rechtstreekse Democratie (ELDDD) en de Fractie van Naties en Vrijheden (ENL).

5. Uitkomst van jouw keuze

Jouw stem zal van invloed zijn op de toekomstige politieke samenstelling van het Parlement en de Commissie. De mensen die jij kiest, zullen de toekomstige beslissingen in de Europese Unie gedurende vijf jaar leiden!

Je vindt de Belgische kandidaten voor de Europese verkiezingen door op deze link te klikken.

Je kan wel denken dat je stem maar een stipje op een schilderdoek is, maar uiteindelijk zorgen alle stipjes voor een compleet schilderij. En elk stipje maakt het verschil. Jij maakt het verschil! Ga stemmen!

Gerelateerde vacatures

 • 2018-09-01
  =job.status_text

  HR Consulent Payroll

  VAB Startersjob
  2070 Zwijndrecht
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid