Getuigenis Els: fantastische tijd als management trainee bij Baloise Insurance | Student Life | Student.be

Getuigenis Els: fantastische tijd als management trainee bij Baloise Insurance

Het management traineeship bij Baloise Insurance staat bekend als één van de leerrijkste management traineeships in België.  Als trainee doorloop je in een intensief leertraject gedurende 24 maand binnen verschillende domeinen gaande van o.a. operations tot sales naar techniek. Hieronder vind je alvast een getuigenis van Els (management trainee bij Baloise Insurance) en een goed beeld van wat je kan verwachten tijdens het traineeship


Hoe beleeft Els het management traineeship:

 

Wat kan ik verwachten tijdens het traineeship:

  • Je zult als ma­na­ge­ment trai­nee een in­ten­sief leer­tra­ject ge­du­ren­de 24 maan­den door­lo­pen.
  • Je werkt aan in­no­va­tie­ve en stra­te­gi­sche pro­jec­ten in di­ver­se do­mei­nen zoals Sales, Ope­ra­ti­ons enTech­niek.
  • Je ver­be­tert je vaar­dig­he­den via uit­een­lo­pen­de op­drach­ten in ver­schil­len­de de­par­te­men­ten.
  • Je trai­nee­pro­gram­ma be­staat uit in­hou­de­lij­ke op­lei­din­gen en een op­lei­ding die ge­richt is op per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling.
  • Je wordt be­ge­leid door een coach en een men­tor, bij wie je met al je vra­gen te­recht kunt.
  • Je wordt op 2 jaar klaar­ge­stoomd voor een uit­da­gen­de func­tie.

Meer weten of al helemaal overtuigd, dan kan je via HIER heel eenvoudig solliciteren of meer te weten komen over het management traineeship.

Let wel op:  Niet te lang twijfelen want alle kandidaturen dienen binnen te zijn voor 28 februari! 

Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid