Het verschil tussen een kwalitatieve en kwantitatieve enquête | Student Life | Student.be

Het verschil tussen een kwalitatieve en kwantitatieve enquête

Of je nu op de middelbare school zit of een masterdiploma, in de economie, psychologie of wat je vakgebied ook is, je wordt op een of andere dag opgeroepen om een onderzoek uit te voeren. Een onderzoek is de bijna essentiële stap in je studentencarrière waarbij je gevraagd wordt om de mening van een publiek te onderzoeken over een project, een idee, een product,.... Er zijn twee belangrijke benaderingen: de kwantitatieve en de kwalitatieve. Deze termen mogen dan vergelijkbaar zijn, ze zijn niet hetzelfde!

De kwantitatieve enquête

Zoals de naam al aangeeft, is een kwantitatieve enquête een steekproef of vragenlijststudie die kwantificeerbare resultaten oplevert, d.w.z. meetbare gegevens die in cijfers kunnen worden omgezet. Dit is een beschrijvende studie die tot doel heeft de reeds bestaande gegevens te beschrijven en te verzamelen.

Je kunt het in verschillende situaties gebruiken: om trends te valideren, de vraag naar producten te meten, de belangstelling voor een dienst te beoordelen, of een populatie, het gedrag en de kenmerken ervan te beschrijven.

Het verschil met een kwalitatieve enquête

Het doel van kwalitatief onderzoek is het begrijpen of verklaren van gedrag, motivaties en kenmerken. De focus ligt op het verzamelen van mondelinge gegevens in plaats van meetbare gegevens. Daarna wordt de informatie op interpretatieve en subjectieve wijze geanalyseerd.

Je kiest voor dit type studie als je het gedrag van een doelgroep wilt begrijpen of uitleggen, maar ook als je op zoek bent naar nieuwe ideeën of producten, of als je ze gewoon wilt testen.

Verzamelmethoden

De kwantitatieve enquête wordt gewoonlijk uitgevoerd aan de hand van een enquêtevragenlijst. In principe gaat het om het maken van een reeks vragen die je naar een steekproef van een populatie stuurt die groot genoeg is om representatief te zijn voor de bestudeerde referentiepopulatie. Het doel is immers dat je de conclusies van de enquête kunt projecteren op de gehele doelpopulatie. Om te weten vanaf hoeveel respondenten jouw enquête representatief wordt, is dit artikel hier om je te helpen.

Bij kwalitatief onderzoek heb je de keuze tussen verschillende manieren om informatie te verzamelen: face-to-face interviews, groepsdiscussies, analyse en observatie. Dit type studie richt zich op een kleine steekproef van de bevolking en wordt gekenmerkt door diepgaand onderzoek.

Twee complementaire of tegengestelde benaderingen?

Zoals je hebt begrepen, is het grote verschil tussen deze twee benaderingen dat een kwalitatief onderzoek subjectieve resultaten oplevert die niet kwantificeerbaar zijn. Aan de andere kant is het in een kwantitatieve studie alleen maar een kwestie van het lezen en beantwoorden van de vragen, zonder dat er echt een interpretatie wordt gegeven.

Deze twee benaderingen stellen zeer verschillende vragen: een kwantitatieve enquête wordt gebruikt om een fenomeen te beschrijven door antwoord te geven op vragen met een gesloten einde, zoals wie, wanneer, waar, waar, waar, hoe, .... terwijl een kwalitatieve enquête tot doel heeft het gedrag van klanten te onderzoeken aan de hand van vragen met een open einde, zoals: Waarom consumeert ze wel of niet? Waarom houdt hij meer van dit product dan van dit product?

Moeten deze twee benaderingen met elkaar worden vergeleken? Het antwoord is nee! In de praktijk zijn deze twee technieken vaak complementair. Hun successieve aard maakt het mogelijk om een meer volledige analyse te krijgen van wat je probeert te onderzoeken. Door te beginnen met een kwalitatieve studie, identificeer je het gedrag van een kleine steekproef van de bevolking, zoals een focusgroep. Zo kun je interessante ontwikkelingstrajecten uitstippelen. Met deze resultaten heb je alles in huis om een kwantitatieve enquête voor te bereiden. Door het uitvoeren van een enquête kunt u de eerder verkregen resultaten nauwkeuriger invullen en kunt u deze gegevens kwantificeren en vergelijken.

Een voorbeeld hiervan

Om ervoor te zorgen dat je het verschil begrijpt, is er niets beters dan deze twee benaderingen te illustreren met een concreet voorbeeld. Net afgestudeerd werk je aan een project om een studiezaal te lanceren. Na de organisatie van verschillende focusgroepen (kwalitatieve bevraging) aan verschillende universiteiten, realiseer je je dat veel studenten klagen over de te restrictieve schema's van de bibliotheken waartoe ze toegang hebben. Je besluit daarom dit spoor te volgen en via Ask The Students een vragenlijst (kwantitatieve enquête) uit te voeren over de opening van een studieruimte 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met deze online vragenlijst kan je een vrij groot aantal respondenten hebben

Maak hier jouw enquete!

Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid