Hoe krijg ik een studiebeurs? | Student Life | Student.be

Hoe krijg ik een studiebeurs?

Bijna afgestudeerd aan het secundair onderwijs? Eindelijk kan het studentenleven in het hoger onderwijs beginnen! Helaas kan dit wel wat duur uitvallen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, biedt de Vlaamse Overheid in bepaalde gevallen een studietoelage. Maar wie heeft er hier nu recht op, hoeveel bedraagt de studietoelage en hoe kun je het aanvragen? Op deze vragen bieden we hieronder een antwoord.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een studietoelage moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

Allereerst moet je op 31 december 2016 de Belgische nationaliteit hebben. Als je geen Belg bent, dan moet jij of je ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.

Een tweede voorwaarde om recht te hebben op een studietoelage is het inkomen en de gezinssituatie. Naast het loon horen daar ook bijvoorbeeld ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.

Een derde voorwaarde is de onderwijsinstelling en de studie. Je moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling. Je kan dit nakijken in het Hogeronderwijsregister. Daarnaast moet je opleiding ook leiden tot het behalen van een diploma en moet je nog voldoende studietoelagekrediet hebben.

Bedrag studietoelage

Als je een voltijds studietraject (60 studiepunten) volgt, dan heb je voor het academiejaar 2016-2017 recht op:

  • een minimum toelage van 256,33 euro;
  • of een volledige toelage van 3.966,88 euro als je een kotstudent bent;
  • of een volledige toelage van 2.380,89 euro als je geen kotstudent bent;
  • of een uitzonderlijke toelage van 5.340,86 euro als je kotstudent bent;
  • of een uitzonderlijke toelage van 3.445,02 euro als je geen kotstudent bent

Als je een deeltijds studietraject (minder dan 60 studiepunten) volgt, dan krijg je een percentage van bovenstaande bedragen. Ook hier is de minimum toelage 256,33 euro.

Studietoelage aanvragen

Als je denkt in aanmerking te komen voor een studietoelage dan zijn er twee manieren om die aan te vragen. Ofwel dien je een aanvraag Digitaal in, ofwel dien je dit schriftelijk in per brief.

Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid