How to get there together: building a community | Student Life | Student.be

How to get there together: building a community

Een gemeenschap opbouwen met consultants en klanten

“Uit het oog is bij ons zeker niet uit het hart “ duidt Thomas. “Onze doelstelling is om ieder teamlid even sterk te betrekken bij het Microsoft team. Onze zes Realdolmen waarden en ons Employee Centricity beleid vormen onze leidraad en het toetsingskader voor elk initiatief dat we nemen ter versterking van het gemeenschapsgevoel.”

“We proberen iedereen op de hoogte te houden van wat er gebeurt in het team, een overzicht van al het werk van de teamleden is belangrijk” zegt Jerry. “Mensen informeren begint al bij het aanwervingstraject. We trachten om zo snel mogelijk feedback te verschaffen aan de kandidaat, uiteraard in samenwerking met HR. Daarnaast hechten we erg veel belang aan de onderlinge ondersteuning tussen collega’s. We coachen waar nodig op het veld en bieden hulp bij technische kwesties. Ook helpen we elkaar bij het uitstippelen van de volgende stap in onze carrière binnen Realdolmen. Door elkaar feedback te geven leer je veel over je sterktes en zwaktes.”

Thomas vult aan, “daarnaast zetten we sterk in op communicatie, enkel door te spreken met elkaar ontstaan er sterke banden. Binnen het team wordt er gebruik gemaakt van onder andere Slack en Yammer, plekken waar we virtueel samenkomen om informatie te delen. Tijdens one-to-one’s is er tijd voor diepere gesprekken. Uiteraard is het belangrijk dat een team op bepaalde momenten ook fysiek samenkomt. Om die reden organiseren we op eigen initiatief regelmatig technische en fun evenementen. Een Tech Talk afsluiten met bijvoorbeeld een bezoekje aan een brouwerij doet de teamgeest meer dan deugd.”

“We proberen dus om zoveel mogelijk momenten en verbindingspunten in te zetten om het gemeenschapsgevoel te versterken”, besluiten Thomas en Jerry. “Uiteindelijk bepaalt samenwerken ons succes, door de teamgeest bij iedereen aan te wakkeren zijn we er van overtuigd dat elk individu zich medeverantwoordelijk en trots voelt voor het eindresultaat van het grotere team.”

Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid