OP KOT GAAN – Praktische informatie | Student Life | Student.be

OP KOT GAAN – Praktische informatie

 

 1. Huurcontract en plaatsbeschrijving
  1. Duur van het contract
  2. Ondertekenen van de huurovereenkomst
  3. Plaatsbeschrijving
  4. Een huurovereenkomst opzeggen
  5. Onderverhuring
  6. Domiciliëring
 2. De huurwaarborg
 3. Verzekeringen
 4. In geval van schillingen

 

-------------

 

 1. Huurcontract en plaatsbeschrijving

 

 1. Duur van het contract

Veel studentenkamers kan je huren voor tien maanden, maar meer en meer kamers worden echter voor twaalf maanden verhuurd. Als je een contract afsluit van 12 maanden is de prijs soms goedkoper. De huurprijs voor contracten van 10 maanden zijn in het algemeen hoger zijn dan wanneer contracten worden afgesloten voor 1 jaar. Het beste is dus de huurprijzen te vergelijken op jaarbasis. Verder is het soms mogelijk je kamer te onderverhuren tijdens de vakanties aan studenten in de tweede zit die een contract van 10 maanden hadden.

 

 1. Ondertekenen van de huurovereenkomst

Herlees uw huurovereenkomst zorgvuldig vóór dat je het ondertekent. Aarzel niet om het te laten herlezen door je ouders of iemand die daar meer ervaring mee heeft. Je kan het ook vergelijken meet een standaard contract. Zodra je zeker weet dat je alles begrijpt en dat je akkoord gaat met alle voorwaarden van het contract, onderteken het.

Als je via een immobiliën agentschap werkt, hoef je niet te veel zorgen te maken. Hun huurcontracten zijn goed ingeburgerd en in het algemeen aangepast aan beide partijen. Doorgaans verloopt dit probleemloos, dat is tenslotte hun job.

 

 1. Plaatsbeschrijving

Dit is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van je kot. Deze wordt best opgemaakt juist vóór je verhuizing in je nieuwe kot, wanneer de woning nog leeg is. Maar dit kan ook tijdens de eerste maand na je verhuizing. Een gedetailleerde inventaris opmaken is verplicht. Deze moet worden opgemaakt met de eigenaar of de agentschap. De plaatsbeschrijving wordt vervolgens ondertekend en gedateerd door beide partijen en als bijlage toegevoegd aan de huurovereenkomst.

Probeer de plaatsbeschrijving zo volledig en juist mogelijk op te maken om je te beschermen. Het zou te vervelend zijn om te moeten opdraaien voor schade van de vorige huurder.

 

 1. Een huurovereenkomst opzeggen

Een schriftelijke huurovereenkomst van bepaalde duur kan in principe niet voor het einde van het contract worden beëindigd, tenzij er een opzegregeling in het contract is voorzien.

 

 1. Onderverhuring

Wanneer je je kamer wil onderverhuren voor een korte periode aan een ander student, bijvoorbeeld omdat je op Erasmus vertrekt of je een stage in een andere stad hebt, kan dit alleen als de eigenaar instemt. Hij is in geen enkel geval verplicht zijn akkoord te geven. Als je kiest om toch je kot te onderverhuren, zonder de toestemming van je kotbaas, loopt je het risico niet meer te worden gedekt door de verzekering. Beeld je in wat er zou gebeuren als de student aan wie je kamer verhuurd zijn pasta te veel laat koken en dat heel je kot verbrand, de verzekeringen zullen dan niet tussenkomen…. Zware verantwoordelijkheid voor een student! Indien de eigenaar wel akkoord gaat, raden we je natuurlijk aan om student.be te gebruiken om een zoekertje te plaatsen op onze gratis kotplatform!

 

 1. Domiciliëring

Wil je van je kotadres je domicilieadres maken? Praat er eerst over met je kotbaas, want vaak wordt dit geweigerd.

Deze vraag is wettelijk van belang, omdat een andere wetgeving geldt voor het huur van een kot als hoofdverblijfplaats dan voor een kot als tweede verblijf, bijvoorbeeld voor de huurwaarborg.

Als je je niet domicilieert geldt de gewone huurwetgeving. Maar indien je  kot je hoofdverblijfadres is, dan valt de huurovereenkomst onder de Woninghuurwet.

Dit is een belangrijke beslissing, want zal niet alleen invloed hebben op uw rechten en plichten als huurder, maar ook op uw fiscale situatie, die van je ouders en de kinderbijslag.

 

 1. De huurwaarborg

 

De huurwaarborg is een som geld die opzij gezet wordt voordat je verhuis in je kot. Dit bedrag dient om de kotbaas terug te betalen in geval van eventuele schade die je zou kunnen veroorzaken, of wanneer je verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

 

Het systeem van de huurwaarborg wordt niet opgelegd door de wet. Daarom wordt het verplicht alleen maar als het voorzien is in de huurovereenkomst.

 

Het bedrag van de borg is gelijk aan 1 tot 2 maanden (maximum) huur. Dit bedrag kan normaal gezien niet contant gegeven worden. Een waarborg kan gestort worden op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder. De waarborg wordt vrijgegeven wanneer je je kot verlaat, van zodra de plaatsbeschrijving van je kot heeft plaatsgevonden. Indien jullie toch beslissen om het contant te regelen, wees wel zeker dat je een wettelijk ontvangbaar document krijgt van je eigenaar.

 

 1. Verzekeringen

 

Normaal gezien zal de brandverzekering van de hoofdverblijfplaats van je ouders (als je kot niet je hoofdverbijfplaats is) ook de schade dekken die je zou kunnen veroorzaken als huurder. Er zijn echter verzekeringsmaatschappijen die dat niet doen. Dus vraag je ouders om hun verzekering te controleren en te vragen wat het precies dekt. Als je besluit om van je kotadres je domicilieadres te maken, moet je een verzekering op jou naam hebben.

 

 1. In geval van schillingen

 

Opnieuw zijn de regels verschillend indien je kot je hoofdverblijfplaats is of niet (gewone huurwetgeving <> Woninghuurwet). Echter, in beide gevallen, als er een probleem of onenigheid is met de huisbaas, probeer vooral om een minnelijke schikking te vinden!

 

Als na een paar telefoontje, er nog geen oplossing is gevonden of dat het probleem zich blijft voordoen, stuur dan een aangetekende brief naar je kotbaas. Als je kotbaas je brief niet beantwoord, moet je hem in gebrek stellen door hem een tweede aangetekende brief door te sturen.

 

Bij problemen:

 • Houd alle bewijsstukken bij, o.a. een kopie van de aangetekende brieven.
 • in geval van problemen gelinkt aan de slechte staat van je kot of in geval van werken die nog niet verricht werden, trek foto’s als bewijs.

 

Let op:

 • Zodat men je niet kan verwijten en om in je rechten te blijven, respecteer goed je huurovereenkomst, zelfs al zijn de problemen nog niet opgelost. Bijvoorbeeld, betaal je kotbaas volledig en op tijd.
 • Vergeet niet dat je als huurder, je kot moet beheren als « een goed huisvader » en je moet je kotbaas onmiddellijk verwittigen in geval van problemen. Als je deze niet op tijd waarschuwt, kan hij beweren dat het probleem verergerd omdat hij niet werd ingelicht. Het risico is dat je misschien financieel zou moeten tussenkomen.

 

Als er geen oplossing werd gevonden en dat de bovengenoemde stappen niets hebben opgeleverd, kun je beter vragen om een ​​ verzoeningsprocedure met de vrederechter.

Deze procedure is gratis en het is niet nodig om er een advocaat voor in te schakelen.

 

De verzoeningsprocedure is verplicht voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats van de huurder als er zich een geschil voordoet over: de aanpassing van de huurprijs, de invordering van achterstallige huurgelden of de uithuiszetting.

 

De partijen kunnen de procedure mondeling aanvragen op de griffie van het vredegerecht van het kanton waar de gehuurde kot gelegen is. Daarna zullen huurder en verhuurder met een brief worden opgeroepen om voor de vrederechter te verschijnen. Om de verantwoordelijke vrederechter te vinden, kan je terecht op: http://www.juridat.be/cgi_adres/adrn.pl.

 

Wanneer de verzoening lukt, wordt het akkoord van de partijen vastgelegd in een proces-verbaal, dat dezelfde waarde als een vonnis heeft.

 

Indien één van de partijen niet voor de vrederechter verschijnt of er is geen akkoord gevonden. In dat geval is de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure. Je vindt meer informatie over hoe je een rechtszaak starten op: http://www.belgium.be/nl/huisvesting/huren_en_verhuren/geschillen/gerechtelijke_procedure/

 

Opmerking:

Voor informatie en advies over alles wat met het huren van studentenkamers te maken heeft en bemiddeling bij huurgeschillen kan je terecht bij de huisvestingsdienst van je universiteit of hogeschool.

 

Recente koten

 • {{ studentRoom.total_price | number: 0 }}

  {{ studentRoom.title }}

  {{ studentRoom.zip_code }} {{ studentRoom.city }}
  {{ studentRoom.accommodation_type_text }} {{ studentRoom.total_available_rooms }} {{ studentRoom.rent | number: 0 }} huur {{ studentRoom.charges | number: 0 }} extra kosten
Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid