Op zoek naar een stage in een bedrijf: de mogelijkheden voor studenten en pas afgestudeerden | Student Life | Student.be

Op zoek naar een stage in een bedrijf: de mogelijkheden voor studenten en pas afgestudeerden

Als student is een stage je eerste stap in het bedrijfsleven. Student.be geeft advies over het kiezen van de juiste stage en beschrijft de verschillende stagevormen en de regels die daarop van toepassing zijn.

Stages voor studenten van universiteiten of hogescholen

Dit is de meest voorkomende vorm van stage in België. De meeste richtingen van het hoger onderwijs nemen momenteel een stage op in hun curriculum. Dit soort stage is een samenwerking waarbij drie partijen betrokken zijn: de student, zijn academische instelling en het bedrijf. Tussen deze drie partijen moet voor aanvang van de stage een stageovereenkomst worden gesloten.

Enkele belangrijke elementen van de stageovereenkomst:

 • stages in het kader van studies zijn meestal onbezoldigd (je wordt er dus niet voor betaald)
 • de duur van de stage kan variëren van één tot vier maanden en moet vermeld worden in de overeenkomst 
 • de contactgegevens van de onderneming moeten ook in de overeenkomst worden vermeld, evenals een beschrijving van de opdracht van de stagiair en de voorwaarden in verband met de mogelijke voordelen ervan 
 • de stagiair is bij zijn instelling verzekerd 
 • indien de werkgever de stagiair niet hoeft te verzekeren, blijft het de verantwoordelijkheid van de werkgever om de aanwezigheid van de stagiair in het personeelsregister te bevestigen 
 • indien de stagiair manuele werkzaamheden moet verrichten, dient de werkgever een risicoanalyse op te stellen en aan de instelling van de student voor te leggen 
 • Aan het einde van de stage moet de student een stageverslag schrijven, dat soms betrekking kan hebben op zijn of haar laatste jaarwerk of scriptie.

Het is ook mogelijk voor een student om een stage op te nemen buiten het curriculum: de stage wordt dan gekwalificeerd als "vrijwillig". Hiervoor moet de student eerst toestemming hebben van zijn instelling. Vervolgens wordt een "vrijwillige stageovereenkomst" opgesteld, vergelijkbaar met de procedure voor een traditionele stage (handtekeningen van de drie partijen - student, instelling en bedrijf - zijn dus vereist).

Als je op zoek bent naar een stage, ga dan naar onze 'Stages' sectie. Hier worden dagelijks nieuwe aanbiedingen gepubliceerd! 

Vrijwilligerswerk

Alle studenten hebben de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen in een non-profit organisatie (anders is het niet langer vrijwilligerswerk!). Zo kan een openbare dienst, een non-profitorganisatie of een sportclub de plaats zijn waar een vrijwilligersactiviteit plaatsvindt. Vrijwilligerswerk is per definitie onbetaald werk. De vrijwilliger kan echter op twee mogelijke manieren een "vergoeding" ontvangen: 

 • vergoeding van de werkelijke kosten: dit is een vergoeding op basis van de indiening van bewijsstukken (treinkaartje, factuur enz.). Er is geen  maximum in acht te nemen hier en de vrijwilliger hoeft niets aan te geven in zijn belastingaangifte;
 • een forfaitaire vergoeding: in dat geval hoeven de uitgaven niet met bewijsstukken te worden gestaafd. Vrijwilligers moeten echter twee plafonds respecteren tijdens hun vrijwilligerswerk: 32,71 euro per dag, of 1.308,38 euro per jaar (voor het jaar 2015 worden deze bedragen elk jaar geïndexeerd in januari). In geval van overschrijding zal de vrijwilliger al zijn uitgaven moeten verantwoorden en zijn inkomen moeten aangeven in zijn belastingaangifte.

Met betrekking tot verzekering is de organisatie verplicht om vrijwilligers te verzekeren op het niveau van de wettelijke aansprakelijkheid (behalve in het geval van bepaalde de facto verenigingen, d.w.z. organisaties die niet geregistreerd zijn en bijgevolg geen wettelijk bestaan hebben). Toch zijn er drie gevallen waarin de vrijwilliger een vergoeding moet betalen:

 
 • bij herhaalde lichte nalatigheid;
 • in geval van ernstig wangedrag;
 • in geval van opzettelijk toegebrachte schade of oneerlijk gedrag.

Stage na je studie

Er zijn verschillende stagemogelijkheden voor werkzoekenden. Het meest nuttig voor jonge afgestudeerden lijkt onder meer een beroepsinlevingsstage (BIS), wat tot nu toe alleen in Brussel en Vlaanderen beschikbaar was. Deze overeenkomst, rechtstreeks gesloten tussen de werkzoekende en de werkgever (de Brusselse Opleiding of de VDAB moeten het opleidingsprogramma nog valideren), leidt tot een stage van maximaal 6 maanden. Indien de stagiair door zijn status geen beloning voor zijn werk kan ontvangen, moet zijn werkgever hem een toelage toekennen naar gelang van zijn leeftijd:

           Leeftijd van de jonge starter                                Minimale maandelijkse toelage                
18 615,80 euro
19 660,80 euro
20 705,90 euro
21 en ouder 751 euro

 

Wat de werkloosheid betreft, dient te worden opgemerkt dat dagen die in het kader van een BIS worden gewerkt, niet worden meegerekend bij de berekening van het aantal werkdagen dat nodig is om toegang te krijgen tot werkloosheidsuitkeringen. Werklozen die een uitkering ontvangen, zullen van hun kant een vrijstelling moeten aanvragen alvorens een BIS te starten en zo hun werkloosheidsuitkering combineren met de stage-uitkering.

Natuurlijk kan je na je studies ook naar het buitenland trekken om nog een stage te volgen. Lees alles over de voordelen van een internationale stage na je studie in dit artikel!

Andere stagemogelijkheden voor werkzoekenden zijn als volgt:

 • een taalstage: stage bij een taalschool of in een professionele omgeving in het buitenland of in België;
 • een stage in een bedrijf: een stage van 4 tot 6 weken die leidt tot een kwalificatietraining;
 • een beroepsstage: deze stage is voorbehouden voor jongeren jonger dan 30 jaar, die ingeschreven staan als werkzoekende voor meer dan zes maanden en minder dan twaalf maanden hoogstens het diploma van hoger middelbaar onderwijs hebben. Deze voltijdse stage duurt tussen de 3 en 6 maanden en hierbij word je wel betaald (200 euro per maand bovenop een stagevergoeding van 26,82 euro per dag );
 • Individuele Beroepsopleidingen bij een Vennootschap (FPI-E) in Brussel en het Training-Insertion Plan (PFI) in Wallonië werken min of meer op dezelfde manier: een Vennootschap stemt ermee in om een stagiair op te leiden voor een periode van één tot zes maanden alvorens hem een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een duur die minstens gelijk is aan die van zijn opleiding;
 • Een stage (MISIP), enkel in Wallonië: onbezoldigde stage van 3 tot 15 dagen (alleen reiskosten worden door Forem vergoed). Het is bedoeld voor werkzoekenden, deeltijdse werknemers en ontslagen werknemers. Bovendien kan je hiermee je rechten op een werkloosheidsuitkering behouden.

Je bent nu vertrouwd met de belangrijkste soorten stages in België. Als je persoonlijk op zoek bent naar een stageplaats, aarzel dan niet om de vele beschikbare aanbiedingen op Student.be te raadplegen!

Gerelateerde vacatures

 • =job.status_text

  Stage Marketing

  Cycleur de Luxe Stage
  9031 Drongen
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  Internship Video Editor

  The House of Spark Stage
  2000 Antwerpen
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid