Wat houdt een job als auditor in? | Student Life | Student.be

Wat houdt een job als auditor in?

De job auditor

Auditor… je ziet de vacatures overal verschijnen. Wie zijn ze? Wat doen ze? In welke sector werken ze? Student.be vat het even kort samen voor jou!

Wat is een auditor?

Een auditor is iemand die organisaties controleert. Audits zijn namelijk geplande activiteiten die gedocumenteerd worden, waarbij controles worden gedaan van bijvoorbeeld boekhouding, arbeidsomstandigheden, milieu, … Het doel van audits is vaak om een zekerheid te geven aan de opdrachtgever of stakeholders. De auditors zijn gespecialiseerde controleurs in bepaalde vakgebieden, bijvoorbeeld boekhouders. Een auditor onderzoekt, toetst en evalueert bewijsmateriaal om te zien of bepaalde procedures nageleefd worden. De persoon in kwestie kan zowel intern als extern tewerkgesteld zijn. De interne auditors zijn dus in dienst van de organisatie die onderzocht wordt.

Welke soort auditors zijn er?

Alle auditors hebben een bepaalde specialisatie, of ze nu intern of extern werken. Enkele voorbeelden van specialisaties zijn:

  • Financiële auditors: dit zijn vaak boekhouders. Zij gaan na of bepaalde processen bijdragen aan een financiële verantwoording. Hierbij worden jaarverslagen en jaarrekeningen bekeken.
  • Operationele auditors:  beoordelen op bepaalde processen bijdragen tot het behalen van de doelstellingen van een onderneming. Een operationele auditor is soms ook accountant of IT-auditor
  • IT-auditor: beoordeelt de relatie tussen ICT en bedrijfsprocessen. Hij evalueert de geautomatiseerde informatiesystemen binnen een organisatie, vooral om de betrouwbaarheid ervan na te gaan.

De taken van een auditor

De taken zijn sterk afhankelijk van de specialisatie van de auditors. Eén van de belangrijkste taken is het opstellen en ontwikkelen van de controleprogramma’s die nodig zijn om de audit uit te voeren. Daarnaast stellen ze auditrapportages op die hun bevindingen en beoordelingen bevatten. Hierbij beoordelen de auditors bijvoorbeeld het naleven van externe of interne richtlijnen, of de verbeter-acties naar aanleiding van eerdere audits. Op basis van de opgestelde rapporten worden dan aanbevelingen gedaan waarmee ze de Raad van Bestuur kunnen adviseren, en trainingen geven indien nodig. 

Gerelateerde vacatures

Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid