Wat is een Beroepsinlevingsstage (BIS)? | Student Life | Student.be

Wat is een Beroepsinlevingsstage (BIS)?

Wil je graag stage lopen, maar wil je niet als gratis werkkracht ingezet worden? Dan is een Beroepsinlevingsstage (BIS) de ideale oplossing voor jou! Heb je geen idee wat dit precies is? Hieronder legt Student.be uit waarom zo’n stage een goede keuze is en hoe het praktisch in elkaar zit!

Een Beroepsinlevingsstage, kortweg ook BIS genoemd, is een betaalde stage in een bedrijf. Op die manier kan jij als stagiair dus je competenties en vaardigheden aanscherpen op de werkvloer terwijl je ook een centje bijverdient. Concreet gaat het hier niet om een arbeidsovereenkomst, maar wel om een opleidingscontract. Dit biedt zowel voor de stagiair als voor de werkgever voordelen. De stagiair breidt zijn of haar kennis uit en wordt daarvoor vergoed, terwijl de werkgever geen loon of RSZ-bijdragen moet betalen, maar enkel een stagevergoeding per gewerkte dag. Klinkt zeer goed, niet? Hieronder volgt nog wat praktische informatie.

1) Voorwaarden

In principe kan elke werkzoekende, werknemer, student, zelfstandige of buitenlander die in België mag werken een Beroepsinlevingsstage doen, maar er zijn een aantal gevallen waarbij je geen BIS kan afsluiten:

- voor arbeidsprestaties die kaderen in de opleiding die je volgt.
- voor stages die voorbereiden op het uitoefenen van een vrij beroep.
- voor verplichte stages die kaderen in het behalen van een diploma of getuigschrift.
- voor opleidingen die kaderen in een lopende arbeidsovereenkomst.

2) Vergoeding

Zoals eerder vermeld gaat het hier om een betaalde stage, waarbij de werkgever een stagevergoeding aan de stagiair betaalt per gewerkte dag. De werkgever hoeft dus met andere woorden geen loon of RSZ-bijdragen te betalen. Concreet geldt sinds 1 september 2018 796,90 euro als maandelijkse minimumvergoeding voor alle BIS-stagiairs.

3) Procedure

Zoals bij elke stage moet je ook hier een bepaalde procedure volgen vooraleer je aan een Beroepsinlevingsstage kan beginnen. Jij, de kandidaat-stagiair, en de werkgever sluiten een schriftelijke overeenkomst af (het opleidingscontract) waarin de doelen en praktische regeling van de stage duidelijk beschreven staan. Vooraleer de overeenkomst afgesloten kan worden, moet de werkgever een opleidingsplan opstellen, best in overleg met de stagiair. Daarna moet de werkgever het opgestelde opleidingsplan ter goedkeuring voorleggen aan de VDAB. Op basis van dat opleidingsplan beslist de VDAB de duurtijd van jouw Beroepsinlevingsstage, wat maximum 6 maanden kan zijn. 

Een BIS is best wel interessant, niet? Werkervaring opdoen én een centje bijverdienen, een ideale combinatie! Student.be wenst jou alvast een leerrijke ervaring toe!

Gerelateerde vacatures

 • =job.status_text

  Stage IT

  stanley Stella Stage
  1160 Auderghem
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid