Welk salaris mag ik verwachten als jobstudent? | Student Life | Student.be

Welk salaris mag ik verwachten als jobstudent?

Zelfs als student geldt het gezegde "Alle arbeid verdient loon". Wat is het salaris dat je mag verwachten? Wat zijn de gevolgen voor de belastingen of gezinstoelagen van jouw ouders? Moet je een belastingaangifte indienen? Zoveel vragen waarop wij een duidelijk antwoord proberen te geven.

 1. Hoeveel ga ik verdienen?
 2. Bruto en netto: wat is het verschil?
 3. Hoeveel moet ik betalen aan sociale zekerheidsbijdragen?
 4. Krijg ik vakantiedagen en vakantiegeld? Hoe zit het met feestdagen?
 5. Studentenjob en stage
 6. Moeten mijn ouders meer belastingen betalen als ik als student werk?
 7. Houden mijn ouders kinderbijslag?
 8. Moet ik een belastingaangifte indienen?
 9. Werken als zelfstandige?
 10. Waar kan ik een studentenjob vinden?

 

1. Hoeveel ga ik verdienen?

Dat hangt af van in welke sector je van plan bent te werken. Binnen een sector kunnen collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten waarin het (minimum)loon wordt afgesproken. Als er binnen de sector geen arbeidsovereenkomst is afgesloten, wordt je salaris vastgesteld op basis van het gegarandeerd gemiddeld minimum bruto maandsalaris.

Een korte samenvatting in de volgende tabel: ​

 

2. Bruto en netto: wat is het verschil?

Het brutoloon is het salaris dat de werkgever aan zijn werknemer moet betalen. De werkgever houdt de sociale bijdragen en belastingen (roerende voorheffing)  die een werknemer moet betalen hiervan af. Het bedrag dat overblijft is het nettosalaris.

 

3. Hoeveel moet ik betalen aan sociale zekerheidsbijdragen?

Als je werkt op basis van een studentencontract en je het quotum van 475 uur per jaar niet overschrijdt, hoef je alleen maar een solidariteitsbijdrage aan sociale zekerheid te betalen. Dit is veel lager dan een normale sociale bijdrage. Als je alleen de solidariteitsbijdrage betaalt, hoef je in de meeste gevallen geen belastingen te betalen.

De solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71% van het brutoloon. Jouw werkgever moet ook een solidariteitsbijdrage betalen, gelijk aan 5,42 % van je brutoloon. Voor een normale baan betaal je meestal een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07%. Let op, als je het quotum van 475 uur overschrijdt, ben je de normale sociale zekerheidsbijdrage van 13,07 % verschuldigd.

 

4. Krijg ik vakantiedagen en vakantiegeld? Hoe zit het met feestdagen?

Vakanties en vakantiegeld zijn voorbehouden voor werknemers die normale sociale bijdragen betalen. Als je alleen een solidariteitsbijdrage betaalt, heb je geen recht op vakantiedagen of vakantietoeslag.

Wat de feestdagen (Kerstmis, Pasen, nationale feestdag...) betreft, zijn de zaken anders. Misschien heb je daar recht op. Je vindt de details van de voorwaarden in de brochure Wegwijs in de studentenarbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

5. Studentenjob en stage

Je hebt je studie afgerond in juni en je hebt je onmiddellijk ingeschreven bij Actiris (voor de inwoners van Brussel), Forem (voor de Walen) of VDAB (voor de Vlamingen) om je stage voor beroepsintegratie te beginnen? Deze stage begint in augustus en kan een jaar duren. Dit betekent dat als je tegen die tijd geen baan hebt gevonden, je gedurende twaalf maanden geen werkloosheidsuitkering kan krijgen. Werken met een studentenovereenkomst tijdens de maanden augustus en september verlengt deze periode niet. Zo kan je tijdens de zomermaanden werken zonder de start van je inburgeringstage te vertragen.

 

6. Moeten mijn ouders meer belastingen betalen als ik als student werk?

Misschien, maar niet noodzakelijk. Het hangt er allemaal van af of je als "afhankelijk" wordt beschouwd of niet. "Afhankelijk" betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders. Ouders met afhankelijke kinderen betalen minder belasting.

Als je als student werkt, krijg je salaris. Als dit salaris een bepaalde grens overschrijdt, ben je niet langer afhankelijk en betalen je ouders meer belastingen. Als je een handicap hebt, kan dit het plafond beïnvloeden. De limieten die je afhankelijke of onafhankelijke status bepalen, veranderen elk jaar. De actuele bedragen vind je op de website van Student@Work.

 

7. Houden mijn ouders kinderbijslag?

Als je in het 1e, 2e en 4e kwartaal (van januari tot juni en van oktober tot december) niet meer dan 240 uur hebt gewerkt, blijven jouw ouders recht houden op kinderbijslag.

Als je meer werkt, krijgen je ouders geen kinderbijslag voor het kwartaal waarin je te veel hebt gewerkt. Bijvoorbeeld: als je in het eerste trimester 300 uur werkt, moeten je ouders de toelagen die ze in januari, februari en maart hebben ontvangen terugbetalen, maar ontvangen ze wel de toelagen voor de volgende maanden.

Tijdens de drie zomermaanden kun je het quotum van 240 uur overschrijden want er is geen limiet, maar alleen als je het jaar daarop verder studeert. Als dat niet het geval is, val je terug op de 240-urenregel (om te weten of je na het einde van je studie nog een studentenjob kunt hebben, raadpleeg dit artikel).

Als je echter geregistreerd staat als werkzoekende, kunnen jouw ouders nog steeds kinderbijslag krijgen als je maandelijkse inkomen het toegestane maximum niet overschrijdt. Deze inkomenslimiet wijzigt elk jaar. Wij raden je aan om de website van FAMIFED te raadplegen om te weten hoe hoog deze is.

LET OP: als je net hebt gestudeerd, deeltijds werkt of als zelfstandige in bijberoep werkt, kunnen andere regels gelden.

 

8. Moet ik een belastingaangifte indienen?

Ja ! Helaas moet jij ook een belastingaangifte indienen, ook al werkte je maar één dag. Heb je op 1 juni nog geen aangifte ontvangen, bel dan je belastingdienst of vul in via Tax-On-Web.

Je moet al je belastbaar inkomen, inclusief onderhoudsuitkeringen, op deze aangifte vermelden. Dit laatste wordt niet beschouwd als een hulpbron en wordt daarom niet meegeteld bij het bepalen of je afhankelijk bent van je ouders.

 

9. Werken als zelfstandige?

Naast het werken onder een studentenarbeidsovereenkomst kun je als volwassen student ook als zelfstandige werken. Hiervoor moet je jezelf inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Studenten die nog geen 25 jaar zijn en nog recht hebben op kinderbijslag kunnen vragen om geen bijdrage te betalen als hun jaarinkomen niet hoger is dan € 6648,12 (de bijdrage bedraagt in dit geval 21%).

Alle informatie over de status van de zelfstandige student is te vinden op de website van RSVZ.

 

10. Waar kan ik een studentenjob vinden?

Voordat je een salaris kunt krijgen, moet je eerst een studentenjob vinden. Je kunt de laatste advertenties vinden in de Studentenjob sectie van deze site.

Daarnaast kun je je aansluiten bij Facebook-groepen die je studentenjobs aanbieden, afhankelijk van waar je je bevindt:

Gerelateerde vacatures

 • =job.status_text

  Student Lange Lozanna

  Carrefour Studentenjob
  2018 Antwerpen
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Statuut:
 • 2020-07-08
  =job.status_text

  STUDENT CHAUFFEUR B

  Daoust Knokke Studentenjob
  8300 Knokke
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Statuut:
Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid