Welke type stageovereenkomst past bij mijn bedrijf? | Student Life | Student.be

Welke type stageovereenkomst past bij mijn bedrijf?

Het werven van een stagiair is in vele opzichten ideaal. Een leergierige kracht. Een frisse wind. Enthousiasme. Arbeid tegen gunstige kosten. Eindelijk ook tijd vrijmaken voor zaken die prioriteit vragen. Maar, hoe werkt het in de praktijk met het aanwerven van een stagiair/Young Graduate? 

Zoveel vragen, zoveel antwoorden. In dit artikel lees je over de stagetypes, de wettelijke verplichtingen, het kader waarin de stage wordt gedaan, de betrokken partijen, het loon, sociale zekerheid en het al dan niet invullen van de Dimona-aangifte.

Stage in het kader van de studie

Tijdens de studie kan een student verplicht zijn om stage te lopen als onderdeel van hun curriculum. Er zijn ook steeds meer studenten die vrijwillige ervaring opdoen bij een werkgever tijdens hun studie.

 • De verplichte stage

Als onderdeel van het curriculum volbrengen studenten verplicht een stage om uiteindelijk hun diploma te behalen. In deze vorm zijn drie partijen betrokken: de student, het bedrijf en de school. De werkgever hoeft geen loon te betalen. Wel kun je de kosten vergoeden die de stage met zich meebrengt, zoals verblijf- en maaltijdkosten. Als je toch kiest om de stagiaire een loon toe te kennen dan moet dit in lijn zijn met het minimumloon van het paritaire comité. In het geval je alleen de gemaakte kosten betaalt, hoef je ook geen socialezekerheidsbijdragen af te dragen. Een Dimona aangifte uitvoeren is niet vereist. Een stageovereenkomst wordt veelal door de school van de student aangeboden. 

 • De tewerkstellingsovereenkomst

De student kiest vrijwillig voor het opdoen van ervaring tijdens zijn studietijd. Voor een tewerkstellingsovereenkomst wordt een overeenkomst gesloten tussen een student en een werkgever. Een studentenovereenkomst is verplicht in zo’n geval. Het loont moet het niveau hebben van wat gangbaar is binnen het paritaire comité. Van het loon wordt deels vrijgesteld van Socialezekerheidsbijdragen. Er wordt wel een solidariteitsbijdrage geïnt. Het bijdragepercentage van de solidariteitsbijdrage bedraagt 8,13%. Hiervan is 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student. Tot slot moet de werkgever voor de student ook een Dimona-aangifte doen.  

Stage in het kader van beroepservaring opdoen

Een Young Graduate (afgestudeerde student) kan ook vrijwillig besluiten om een stage te doen. De overeenkomst draait in dat geval om bedrijf en student. Deze vorm vraagt iets meer werk aan de bedrijfskant, maar laat je vooral niet tegenhouden. Vaak zijn dit juist erg gemotiveerde studenten. Na de theoretische kennis die ze hebben opgedaan, willen ze gretig ervaring opdoen in de praktijk. 

 • De beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

Een student die op vrijwillige basis een stage wil lopen voor het opdoen van vaardigheden en competenties werf je aan met een beroepsinlevensovereenkomst (BIO) of beroepsinlevingsstage (BIS) voor maximaal 6 maanden. De BIO is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract. Een goedkeuring van het opleidingsplan is vereist door een instantie zoals VDAB, FOREM of ACTIRIS. Je betaalt dan ook geen loon, maar een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. De stagevergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing. Na de maximale periode mag je de stagiair aanwerven, maar dat is geen verplichting. Je bent wel verplicht om een Dimona-aangifte uit te voeren.

 • De overeenkomst voor individuele beroepsopleiding (IBO)

Hierbij gaat het om een overeenkomst (gedurende 1 à 6 maanden) tussen werkgever en afgestudeerde met intensieve begeleiding van VDAB. Bij de IBO-vorm (in het Frans FPI) betaal je geen loon, alleen een vaste maandelijkse premie. De premie is gebaseerd op het loon dat een zou krijgen als hij volwaardig in dienst zou zijn. Verder hoef je geen verplaatsingskosten of socialezekerheidsbijdragen te betalen. Na de stageperiode ben je verplicht de werkzoekende aan te nemen. 

In de onderstaande afbeelding vind je nog een samenvatting van de diverse vormen. Lees de tips over het werven van een stagiair. Best is om te kijken welke stagevorm de voorkeur geniet voor jouw bedrijf. Zorg voor een inhoudelijke invulling van taken en evalueer tot slot de stageperiode. Maak er een toffe tijd van!

Gerelateerde vacatures

 • 2018-09-01
  =job.status_text

  HR Consulent Payroll

  VAB Startersjob
  2070 Zwijndrecht
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid