Werken aan de toekomst: hoe doe je dat? | Student Life | Student.be

Werken aan de toekomst: hoe doe je dat?

 

De Covid-19-crisis bekrachtigt dat het dringend tijd is om ons economisch systeem te herzien en onze manier van leven en consumeren te veranderen. Dit is het ideale moment om actie te ondernemen om onze duurzame toekomst veilig te stellen. Europa heeft dit goed begrepen: de Europese Green Deal leidt de Unie naar een nieuwe groeistrategie die de grootste uitdagingen van deze tijd aanpakt.

Wat heb jij hiermee te maken? Je hebt over de afgelopen maanden getoond hoe veerkrachtig je wel bent. Je moest je aanpassen aan nieuwe situaties en je gewoontes veranderen. Wat als je een stapje verder gaat nu en deze kwaliteiten gebruikt om mee te helpen bouwen aan een duurzamere wereld?

 Focus is de Europese Green Deal en green jobs (jobs met oog op de toekomst).

 

"Dit is onze kans om veranderingen zelf vorm te geven, in plaats van deze te ondergaan door een ramp of door een beslissing van derden. Om hier sterker uit te komen, moeten we kansen scheppen voor de wereld van morgen, en niet alleen noodplannen maken voor de wereld van gisteren.”

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie
Toespraak over de Staat van de Unie op 16 september 2020

 

EUROPESE GREEN DEAL: VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Bevindingen

Het hoge aantal milieurampen, de opwarming van de aarde en de huidige pandemie vormen een aanzienlijke bedreiging op wereldniveau. Als we nu niet in actie komen, zal de Europese Unie de komende decennia te maken krijgen met een reeks zorgwekkende verschijnselen, waaronder bijvoorbeeld: 

 • 400.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar door luchtvervuiling;
 • 660.000 extra asielaanvragen per jaar in de EU als de temperatuur 5°C stijgt;
 • 2,2 miljoen mensen jaarlijks bedreigd door overstromingen aan de kust;
 • 190 miljard euro verlies per jaar als de gemiddelde temperatuur wereldwijd met 3°C stijgt.

Daarom wordt het hoog tijd om anders naar de natuur en naar onze omgeving te kijken, om de manier waarop we produceren, consumeren, leven, eten, werken, onszelf verwarmen én reizen te veranderen.

Doelstellingen

Het doel van de Europese Green Deal is om het Europa waarin we nu leven sterker en duurzamer te maken. Hoe pakken we dat aan? Door een nieuwe groeistrategie te hanteren die van de Europese Unie een moderne, groene en competitieve economie maakt, met een efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Het uiteindelijke doel is om een Europese Unie op te bouwen,

 • die de netto uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul heeft gereduceerd;
 • die economische groei loskoppelt van het gebruik van hulpbronnen;
 • en die geen recht of persoon veronachtzaamt.
Actie!

Om deze ambitieuze belofte zo snel mogelijk na te komen, heeft de Commissie negen beleidsgebieden vastgesteld.
Deze omvatten:

 • Duurzame mobiliteit, om de uitstoot van het vervoer meer en sneller te beperken;
 • Klimaatactie, voor een klimaat-neutrale Europese Unie in 2050;
 • Biodiversiteit, om onze verstoorde relatie met de natuur te herstellen.

"De kosten van de transitie zullen hoog zijn, maar de kosten van niets doen zijn nog veel hoger.”

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

 

EN JIJ IN DIT ALLES? KIES VOOR EEN GREEN JOB EN WERK MEE AAN VERANDERING

Ben je gepassioneerd door duurzaamheid, zowel in de wereld van vandaag als die van de volgende generaties? Maak dan van deze passie je beroep! Kies voor een green job en neem actief deel aan de verandering die de wereld nodig heeft.

Definitie

Wat is een green job? Drie keer raden... het is een "groene job". Deze jobs zijn direct of indirect verbonden met duurzame ontwikkeling. Ter herinnering: duurzame ontwikkeling betekent economische groei die deel uitmaakt van een langetermijnperspectief en waarin ecologische en sociale beperkingen zijn geïntegreerd.

Waar vinden we die green jobs?

Of het nu gaat om mode, bouw, onderzoek, energie, gezondheidszorg, horeca of zelfs rechten, green jobs zijn overal te vinden. Goed nieuws dus!

Wat volgt zijn enkele voorbeelden van green jobs. Deze jobs hebben een impact op verschillende niveaus: milieu, sociaal, maatschappelijk, ... Daarom zijn ze gekoppeld aan duurzame ontwikkeling en aan het herzien van ons economisch systeem. Hier is een kleine selectie:

 • Bouw: Stedenbouwkundige

Steden vertegenwoordigen slechts 3% van de landmassa van onze planeet, maar ze produceren 75% van onze wereldwijde CO2-uitstoot. Dit simpele feit toont aan hoe cruciaal het is geworden om onze steden op een verantwoorde manier te beheren. Stedenbouwkundigen stellen ontwikkelingsplannen op voor inclusieve en duurzame verstedelijking.

 • Industrie en renovatie: Innovatieadviseur

Als innovatieadviseur kan je bijdragen aan een duurzame toekomst voor alle soorten bedrijven. Door hen te helpen een "toekomstgerichte" benadering van strategie en technologie te hanteren, bevorder je duurzame industrialisatie, economische ontwikkeling en innovatie.

 • Energie: Burgerlijk Ingenieur

De reikwijdte van het werk van een burgerlijk ingenieur is erg breed; de ingenieur is in staat om hernieuwbare en efficiënte energiesystemen te integreren in talloze installaties en structuren.

 • Productie en consumptie: Modeontwerper 

Mode- en textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën. Voor een modeontwerper is het moeilijk om de duurzaamheid van producten te garanderen, omdat de levenscyclus van een modeartikel lang en complex is. Het kiezen van ethische en ecologische materialen aan het begin van het proces kan echter bijdragen aan de duurzaamheid van het product gedurende zijn levenscyclus.

 • Gezondheid: Epidemioloog

Epidemiologen bestuderen gezondheid en ziekte bij verschillende populaties. Zij werken over het algemeen nauw samen met beleidsmakers, gezondheidswerkers en ontwikkelaars van gezondheidsprogramma's. Epidemiologen kunnen een belangrijke rol spelen bij het voor iedereen toegankelijk maken van sanitaire en hygiënische voorzieningen.

 • Voedsel: Voedselbankmedewerker

Voedselbanken zijn non-profitorganisaties die overtollig voedsel van producenten, fabrikanten, winkels, … verzamelen en opslaan. Vervolgens verdelen ze het onder mensen die het zich niet kunnen veroorloven. Als voedselbankmedewerker kun je een belangrijke rol spelen bij het verminderen van voedselverspilling, het bestrijden van honger en het uitbreiden van de voedselbanken om meer mensen te bereiken.

Om meer te weten te komen over jobs, klik hier.

Ben je klaar met studeren? Vind je Europese green job via Europass: https://europa.eu/europass/nl.

Terwijl de crisis in volle gang is, de wereld ingrijpend verandert en Europa zich inzet voor verandering, moet je belangrijke keuzes maken voor je toekomst. Hopelijk zet deze unieke overgangsperiode je aan het denken en helpt ze je om je carrièrepad te vinden in een wereld die streeft naar meer duurzaamheid en sereniteit.


Bronnen:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl#latest
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/SPEECH_20_1655 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/fs_20_1609
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu_nl
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/185476/1/article%20-%20cornet%20emplois%20durables_2015.pdf
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/metier-vert
https://etopia.be/emplois-verts-formations-vertes/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
https://issuu.com/perceptionchange/docs/170jobs_final_4cb259cec40f0f

 

Gerelateerde vacatures

 • =job.status_text

  Digital Marketing

  Val'U Stage
  9600 Renaix
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Master Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  FileMaker Developer

  Track42 Startersjob
  1040 Etterbeek
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Alle diploma's Statuut: Voltijds
 • =job.status_text

  Specialist ICT A2 (m/v/x)

  Selor Startersjob
  1000 Brussels
  Meerdere regio's
  Studieniveau: Master Statuut: Voltijds
Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid